Nyhetsbrev nr 9, 2023

Jan Myrdal.

Publicerat 2023-11-26

Ordföranden har ordet

Vid vårt styrelsemöte den 11:e november gästades vi av Anders Mård som fördjupat sig i Jans skivsamling och Jans musikintresse, vid kvällens fest i samband med prisutdelningen fick vi ta del av ett urval som Jonsereds proggorkester framförde. På Spotify finns en spellista – Myrdals Musik – som bygger på skivhyllornas innehåll.

På kort tid har två nya biografier om Jan Myrdal utkommit. Styrelsen välkomnar uppmärksamheten och debatten om Jan Myrdals författarskap.

Perry Johansson har nyligen färdigställt den första boken i en planerad serie av tre i en biografi över Jan Myrdal. Del ett finns att läsa i den blogg som Perry själv ger ut på WordPress. Jan Myrdalarkivets tusentals brev och dokument har gjort en sådan framställning möjlig.

I oktober och november har ”De hemliga breven” fyllt våra kultursidor, med allehanda meningar om Jans liv och leverne. Texter som säger mer om skribenterna än om Jan. Att Jan var homofob och antisemit är två av de grova lögner som sprids – läs Jans egna texter, där finns svaren! När dessa känslofulla debattinlägg klingat av kommer vi i sällskapet att söka sammanfatta denna debatt. Hur får vi återkomma till. Vi kommer inte att delta i den myrdalska familjeuppgörelsen.

Vi som litterärt sällskap har det uttalade syftet att främja Jans författarskap och göra det så tillgängligt som möjligt, vi har genom ett gåvobrev från Jan att förvalta ett unikt bibliotek.

Förhoppningen är att allt fler skall besöka vårt bibliotek och ta del av Jan och Guns livsverk.

Medlemsmöte

Efter prisutdelningen samlades vi till JM-sällskapets årliga medlemsmöte. Ett tjugofemtal medlemmar anslöt. Vi informerade om sällskapets ekonomi som är stabil. Vi betalar inte ut reseersättningar till styrelse eller de som arbetar i biblioteket, undantag görs och beslutas av styrelsen. Allt för att hålla nere våra kostnader.

Våra medlemsavgifter räcker inte till att täcka våra hyreskostnader, vilket gjort att styrelsen till kommande stämma föreslår en liten höjning av medlemsavgiften.

De som ger ett månatligt bidrag till biblioteket har stor betydelse, inget bidrag är för litet.

Ett stort och varmt tack för alla bidrag.

Frågan, vad får jag för mitt medlemskap, togs upp. Styrelsen har diskuterat och kommit fram till att våra medlemmar ska beredas möjlighet att komma till biblioteket, där bo och vara under ett antal dagar. Hör av er med förslag som passar er, att komma till en vistelse på biblioteket.

 Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-11-24

Senast uppdaterad: november 26, 2023

Arkiv