Insamling till biblioteket

Sedan augusti 2013 pågår en insamling för Jan Myrdalbiblioteket, som invigdes 21 november 2015. Biblioteket består av de ca 50 000 böcker som Jan Myrdal skänkt till Jan Myrdalsällskapet och arbete pågår för att göra det till ett fullfjädrat forskningsbibliotek. För detta arbete går pengar åt – även om de som arbetar med biblioteket gör det frivilligt och oavlönat. Jan Myrdalsällskapet har stora kostnader för hyra av huset som rymmer biblioteket och för annan drift.

Till följd av ny lagstiftning om skydd för personuppgifter i offentliga sammanhang har sällskapet valt att inte längre visa namnet på bidragsgivare till biblioteksinsamlingen. Insamlingen till biblioteket fortgår dock som vanligt. Samtliga bidrag är mycket välkomna.

Bankgiro för insamlingen är 857-1671, samma som till Jan Myrdalsällskapet.
Vi har även Swish: 123 209 2476
Märk insamlingsbidragen med ”Bibliotek”.

När du sänder in ett bidrag sänd också ett mejl till sällskapet, vare sig du är medlem eller ej i Jan Myrdalsällskapet, så kan vi hålla kontakt och ge information på snabbast och billigast sätt.

Senast uppdaterad: 2022-07-28