Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv

När arbetet med det är klart vill jag att allt som där finns, texter, utkast, brev, kvitton, räkenskaper, journaler, hur tillsynes personligt det än må vara, skall vara tillgängligt att se och läsa. Vem som helst utan inskränkningar skall kunna arbeta med det. Jag är ju tryckfrihetsfundamentalist.

Jan Myrdal

Det arkiv som Jan Myrdal och Gun Kessle har lämnat efter sig tillhör säkert några av de mer intressanta personarkiven i Sverige. Korrespondensen och klippen spänner över mer än 60 år och ger en unik inblick i Myrdals och Kessles verksamhet.

Arbetet med att förteckna Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv påbörjades i juni 2014. Handlingar fanns i ca 40 flyttkartonger och dessa levererades till Varberg samtidigt med Myrdals boksamling. De är i relativt gott skick.

Om arkivet och dess innehåll

Ett personarkiv är annorlunda jämfört med ett vanligt arkiv eftersom tillkomsten av det är mindre systematiskt, ofta slumpartad. Ett personarkiv har dessutom vanligtvis större bredd än ett myndighetsarkiv. Det är i grund och botten personens verksamhet och hur denne själv tänkt kring dokumentationen som till slut avgör vad som finns kvar. De grupper av handlingar som är vanliga i personarkiv är korrespondens, antecknings- och dagböcker, samlingar av olika slag, personliga handlingar rörande identitet, meriter och privatekonomi, men också handlingar som kan härröras från personens verksamhet.  Det gäller framför allt ljudupptagningar, fotografier och filmer. Sättet att förteckna Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv följer riktlinjer från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB), som tillkom när de förtecknade Gunnar och Alva Myrdals arkiv.

Huvudavdelningarna omfattar:

  1. Personliga handlingar
  2. Egna verk
  3. Korrespondens
  4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet
  5. Samlingar
  6. Övrigt

Respekten för den ordning som Jan Myrdal och Gun Kessle har haft på sina handlingar har upprätthållits så långt det har varit möjligt. En arkivförteckning kommer inom kort att presenteras på denna hemsida. En utförligare text av arkivansvarige Benny Larsson om arkivet och arbetet med det finns r.

Arkivets tillgänglighet

Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskare på samma sätt som biblioteket. Kontakt kan tas med föreståndaren för biblioteket för att boka tid. Inga förbehåll finns vad gäller tillgång till handlingar. Publicering av brev, fotografier och andra handlingar får göras efter tillstånd från Jan Myrdalsällskapet. 

Arkivarie Benny Larsson katalogiserar brev.

Exempel på arkivförteckning

Senast uppdaterad: 2022-11-02