Gun Kessles konst

Gun Kessles konstbilder visas på bibliotekets utställning: teckning, grafik, måleri och fotografi samt illustrationer och affischer. Gun Kessle drabbades i ungdomen av TBC och det var i sanatoriernas folkbildningsarbete på 1940-talet hon fann sin konstnärliga väg. Under sina konstutbildningar i teckning, grafik och måleri i olja och akvarell på 1950-talet i Stockholm, Gerlesborg och London, deltog hon i ny-expressionismens oppositionella grupp som försvarade den berättande bilden. Det textila uttrycket värnade hon om, en konstsyn i William Morris anda, där konstnärens kunnande och konsthantverket står i centrum. Gun Kessles tidiga verk, måleri och grafik, skildrar dramatiska landskap såsom Västkusten och Öland, människor och arbete i byar och små städer. Under sina målarresor i Frankrike och Spanien upptäckte hon fotografiet som sitt visuella uttryck, vilket blivit hennes signum internationellt vid sidan om författarskapet.

Det livslånga samarbetet med Jan Myrdal startade 1957 och deras mångåriga strapatsrika resor tillsammans i Asien, Afghanistan, Indien och Kina samt Mexico, innebar omvälvande möten med nya landskap, motiv och bildvärldar. Nu fungerade teckning, akvarell, akryl och grafiska tekniker mer praktiskt under färderna, illustrationer som kunde skickas hem till svenska tidningar och förlag. Nomadiserande familjer, män och kvinnors jordbruksarbete i små byar, på marknader och i gatuvimlet, skildras med humor och livsglädje i starka färger och grafiska kontraster. Ett särskilt tema genom åren är just kvinnors arbete. Gun Kessle följer de kinesiska arbetande kvinnorna på landsbygden i deras arbete på fälten och i hemmet med ett respektfullt förhållningssätt. Gun Kessles bilder av de människor hon mött i vardagsliv och arbete är fria från folkförakt, orientalism, exotism och romantik. Hennes konst har skapat en samhörighet mellan folk och länder och bilderna överbryggar den främlingsfientlighet och misstro som funnits gentemot omvärlden i europeisk tradition.

”Svart tält. Afghanistan”. Grafik av Gun Kessle.

Det konstnärliga arvet

Lejonparten av Gun Kessles konst förvaltas idag inte av Jan Myrdalsällskapet, utan av Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse. På deras hemsida kan man köpa Kessles grafik (däribland ”Svart tält. Afghanistan”).

Senast uppdaterad: 2022-07-26