Myrdal & Kessle

Jan Myrdal (1927-2020) och Gun Kessle (1926-2007) reste, samlade, samtalade och skrev tillsammans. De var ett par i över femtio år och gifta från 1963 fram till 2007, då Gun Kessle avled.

Gun Kessle och Jan Myrdal i biblioteket.

Av Jan Myrdal

Fullständiga förteckningar över Myrdals litterära produktion fram till 1992 finns i Britta-Lena Jansson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi 1943-1976 (1977; finns på Projekt Runeberg – här finns även ett urval av Jans texter att läsa i fulltext) och Erik Edwardson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi : 1943-1992 (1999). För senare böcker (ej artiklar med mera), se bibliografin på Wikipedia.

Förteckning över texter av och med Jan Myrdal från 1953-2019.

Om Jan Myrdal

Hela dokumentärfilmen ”Myrdal 92” inspelad under tre dagar i Varberg, Mars 2019. En ideell dokumentärfilm om Jan Myrdals sista verksamma år, där han äntligen får prata till punkt. Produktion: Larsson Arkiv & Filmproduktion AB


Omslag Cecilia Cervin - Det illojala barnets uppror.

Det illojala barnets uppror. Studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter

I sin litteraturvetenskapliga avhandling från 1997 analyserar Cecilia Cervin hur Jan Myrdals självbiografiska Barndomstrilogi togs emot. Vilken är dess plats dels i den självbiografiska litteraturens historia, dels inom Myrdals författarskap? Vad är att säga om dess litterära, tematiska och narratologiska utformning?

(Hägglunds, 1997)


Omslag Gun Lauritzson - Byn som omvände världen.

Byn som omvände världen. Hur Jan Myrdals Rapport från kinesisk by ändrade bilden av Kina

1962 reste Jan Myrdal till Kina och upptäckte byn Liu Lin, en liten by i västra bergen nära staden Yanan, då känd för att invånarna försökte leva på ett nytt revolutionärt sätt.
Tillsammans med Gun Kessle rapporterade han om livet i byn i en rapportbok som omvände världen.

40 år senare gjorde Gun Lauritzson samma resa och träffade bland annat några av de personer som Myrdal hade skrivit om.

(Oktoberförlaget 2022)


Den 15 januari 2023 föreläste Dag Sandal, vän till Gun Kessle och Jan Myrdal under rubriken ”Synd och nåd. En upptäcktsfärd med Gun och Jan.” Här nedan finns hela Dags text att läsa:

Senast uppdaterad: 2023-01-21