Myrdal & Kessle

Jan Myrdal (1927-2020) och Gun Kessle (1926-2007) reste, samlade, samtalade och skrev tillsammans. De var ett par i över femtio år och gifta från 1963 fram till 2007, då Gun Kessle avled.

Gun Kessle och Jan Myrdal i biblioteket.

Av Jan Myrdal

Fullständiga förteckningar över Myrdals litterära produktion fram till 1992 finns i Britta-Lena Jansson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi 1943-1976 (1977; finns på Projekt Runeberg – här finns även ett urval av Jans texter att läsa i fulltext) och Erik Edwardson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi : 1943-1992 (1999). För senare böcker (ej artiklar med mera), se LIBRIS och bibliografin på Wikipedia.

Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse publicerar fortlöpande inscannade PDF-filer med Jan Myrdals texter i GKJM-arkivet.

Några av Jan Myrdals böcker finns tillgängliga som ljudböcker, bland annat på Storytel och Bookbeat: barndomstrilogin ”Barndom”, ”En annan värld”, ”Tolv på det trettonde” samt ”Ett andra anstånd” alla inlästa av författaren själv.

Om Jan Myrdal

Docent Perry Johansson har nyligen färdigställt den första boken i en planerad serie av tre i en biografi över Jan Myrdal. Del ett finns att läsa i den blogg som Perry själv ger ut på WordPress.

Detta är den första boken i en planerad serie av tre om Jan Myrdal. Den strävar efter balans och saklighet; är historia snarare än politiskt inlägg. Samtidigt är ambitionen en lättläst text där det är källorna som talar och inte så mycket författaren. Tillgången till de tusentals brev och dokument som Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv förfogar över har gjort en sådan framställning möjlig. Men grunden är vetenskaplig och författaren är forskare med fokus på relationerna mellan Kina och Väst.


Hela dokumentärfilmen ”Myrdal 92” inspelad under tre dagar i Varberg, Mars 2019. En ideell dokumentärfilm om Jan Myrdals sista verksamma år, där han äntligen får prata till punkt. Produktion: Larsson Arkiv & Filmproduktion AB


Omslag Cecilia Cervin - Det illojala barnets uppror.

Det illojala barnets uppror. Studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter

I sin litteraturvetenskapliga avhandling från 1997 analyserar Cecilia Cervin hur Jan Myrdals självbiografiska Barndomstrilogi togs emot. Vilken är dess plats dels i den självbiografiska litteraturens historia, dels inom Myrdals författarskap? Vad är att säga om dess litterära, tematiska och narratologiska utformning?

(Hägglunds, 1997)


Omslag Gun Lauritzson - Byn som omvände världen.

Byn som omvände världen. Hur Jan Myrdals Rapport från kinesisk by ändrade bilden av Kina

1962 reste Jan Myrdal till Kina och upptäckte byn Liu Lin, en liten by i västra bergen nära staden Yanan, då känd för att invånarna försökte leva på ett nytt revolutionärt sätt.
Tillsammans med Gun Kessle rapporterade han om livet i byn i en rapportbok som omvände världen.

40 år senare gjorde Gun Lauritzson samma resa och träffade bland annat några av de personer som Myrdal hade skrivit om.

(Oktoberförlaget 2022)


Omslag vänboken "Jan Myrdal 80 år".

”Ett omisskännligt tonfall av lust… Jan Myrdal 80 år”

19 juli 2007 fyllde Jan Myrdal 80 år och Gun Kessle tog initiativ till en vänbok som här görs tillgänglig i inscannad faksimil.

Från förordet:
”De av Jan Myrdals vänner som här medverkat har gjort det för att de ansett dagen vara värd uppmärksamhet. Oavsett synpunkter om personen Myrdal eller hans ståndpunkter anser de, var och en på sitt eget sätt, att hans verk är värt att diskuteras och ihågkommas.”
Vänboken är ingen vetenskaplig avhandling. Var och en av de medverkande står för sitt. Ingen har kontrollerat sanningshalt eller relevans.”


Av och om Jan Myrdal i press och media

Kulturlivet med Gunnar Bohlin: Jan Guillou: ”Utan Jan Myrdal hade jag blivit finförfattare eller justitieråd” (2023)

P1 Kultur minns Jan Myrdal (2020)

Sommar & vinter i P1: Jan Myrdal 2000 (2000)

Stefan Jarls brevfilmer: ”På besök” (2021) Publicerad på SVTplay 6 mars 2022.

Senast uppdaterad: 2024-01-11