Myrdal & Kessle

Jan Myrdal (1927-2020) och Gun Kessle (1926-2007) reste, samlade, samtalade och skrev tillsammans. De var ett par i över femtio år och gifta från 1963 fram till 2007, då Gun Kessle avled.

Jan Myrdal och Gun Kessle.

Fullständiga förteckningar över Myrdals litterära produktion fram till 1992 finns i Britta-Lena Jansson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi 1943-1976 (1977; finns på Projekt Runeberg) och Erik Edwardson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi : 1943-1992 (1999). För senare böcker (ej artiklar med mera), se bibliografin på Wikipedia.

Senast uppdaterad: augusti 2, 2022