Myrdal & Kessle

Jan Myrdal (1927-2020) och Gun Kessle (1926-2007) reste, samlade, samtalade och skrev tillsammans. De var ett par i över femtio år och gifta från 1963 fram till 2007, då Gun Kessle avled.

Jan Myrdal och Gun Kessle.

Av Jan Myrdal

Fullständiga förteckningar över Myrdals litterära produktion fram till 1992 finns i Britta-Lena Jansson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi 1943-1976 (1977; finns på Projekt Runeberg – här finns även ett urval av Jans texter att läsa i fulltext) och Erik Edwardson, Jan Myrdal: en kronologisk bibliografi : 1943-1992 (1999). För senare böcker (ej artiklar med mera), se bibliografin på Wikipedia.

Förteckning över texter av och med Jan Myrdal från 1953-2019.

Om Jan Myrdal

Hela dokumentärfilmen ”Myrdal 92” inspelad under tre dagar i Varberg, Mars 2019. En ideell dokumentärfilm om Jan Myrdals sista verksamma år, där han äntligen får prata till punkt. Produktion: Larsson Arkiv & Filmproduktion AB


Det illojala barnets uppror. Studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter

I sin litteraturvetenskapliga avhandling från 1997 analyserar Cecilia Cervin hur Jan Myrdals självbiografiska Barndomstrilogi togs emot. Vilken är dess plats dels i den självbiografiska litteraturens historia, dels inom Myrdals författarskap? Vad är att säga om dess litterära, tematiska och narratologiska utformning?

(Hägglunds, 1997)

Senast uppdaterad: 2022-10-06