Texter av Jan Myrdal

På denna sida kommer vi efter hand att lägga upp texter av Jan Myrdal.


Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell (1964) är en central text i det Jan Myrdal brukade kalla ”jaglitteraturen”.  Där kan han i mer eller mindre konstnärlig form diskutera politik, etik, individens personliga ansvar med mera, då använder han ett ”jag” mer eller mindre fiktivt, som utgångspunkt och exempel. Den enligt författaren slutgiltiga versionen av Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell kom först på engelska, Confessions of a Disloyal European (1968), sedan i svensk översättning. Utgångspunkten i berättelsen är flickan A och hennes självmord som berättarjaget sett komma och ändå inte ingripit tillräckligt mot.

Läs hela texten online.


Senast uppdaterad: 2024-01-01