Jan Myrdalsällskapet

Under flera decennier var Jan Myrdal (1927–2020) en av Sveriges mest tongivande skriftställare. Genom sina reseskildringar, romaner och debattartiklar stod han i centrum för många av de viktigaste politiska och kulturella debatter från 1960-talet fram till hans död. Genom översättningar, föredrag och vistelser fick hans författarskap även betydelse långt utanför Sveriges gränser.

Jan Myrdalsällskapet grundades 2008 med syftet att göra Myrdals gärning känd och för att främja hans litterära och kulturella målsättningar. Navet i sällskapets verksamhet utgörs idag av Jan Myrdalbiblioteket i Varberg som rymmer cirka 50 000 volymer med monografier, flerbandsverk och tidskrifter samt en konstsamling som Myrdal och hans livspartner, konstnären Gun Kessle, införskaffade under deras levnad. I biblioteket finns även deras personarkiv.

Kontakta sällskapet

Du når enklast sällskapet via mejl.

Om du föredrar att skriva brev använd adressen Jan Myrdalsällskapet, c/o Modigh, Pilegården 6C, 436 35 Askim

För att nå oss via telefon, ring 0703-97 11 53

Vill du besöka Jan Myrdalbiblioteket? Vänligen mejla biblioteksansvarige Elisabeth Hallin

För medlemskap, se Bli medlem.

Senast uppdaterad: 2022-07-28