”Att samla är att tjäna folkets förnuft”

Välkommen till Jan Myrdalsällskapets hemsida! Vi är ett litterärt sällskap som verkar för att sprida kunskap om Jan Myrdals och Gun Kessles författar- och konstnärskap och att främja deras litterära och kulturella målsättningar.

Navet i sällskapets verksamhet är Jan Myrdalbiblioteket i Varberg med dess unika boksamling och arkiv. På den här hemsidan finner du information om såväl Myrdal och Kessle som om biblioteket, arkivet och sällskapets övriga aktiviteter. 

Jan Myrdal