”Att samla är att tjäna folkets förnuft”

Välkommen till Jan Myrdalsällskapets hemsida! Vi är ett litterärt sällskap som verkar för att sprida kunskap om Jan Myrdals och Gun Kessles författar- och konstnärskap och att främja deras litterära och kulturella målsättningar.

Navet i sällskapets verksamhet är Jan Myrdalbiblioteket i Varberg med dess unika boksamling och arkiv. På den här hemsidan finner du information om såväl Myrdal och Kessle som om biblioteket, arkivet och sällskapets övriga aktiviteter. 

Jan Myrdal vid Vietnamdemonstration i Stockholm den 26 mars 1966.