Nyhetsbrev nr 6, 2023

Omslag boken "Biblioteket".

Publicerat 2023-07-09

Påminnelse!

Välkomna till årets biblioteksdag den 19 juli som kommer att bli något extra.
Jan yttrade ofta, ”för få känner till den rikedom som biblioteket rymmer för den kunskapstörstande finns här mycket att hämta.”
Nu är biblioteksboken klar, den kommer att öka kunskapen om bibliotekets rika innehåll, nu finns den att köpa. Vi hoppas att många har möjlighet att ansluta, för att ta del av boken och visningar av biblioteket.

Boken Biblioteket och Jan Myrdalsällskapet har blivit till ett!

Vi startar boksläppet kl. 14.00 och avslutar kl. 17.00.
Vi börjar med att Sällskapet hälsar välkomna, presenterar biblioteksarbetet, dagens program och visningar av biblioteket.
Så till boksläppet.
Därefter överlämnar vi ordet till Lasse Diding och Per Nygren och ett antal av de medverkande författarna.
Efter dessa presentationer av boken, serveras kaffe och kaka. Även varmkorv kommer att finnas att tillgå för de hungriga.
Så blir det visning av biblioteket i olika grupper.
Vi hoppas att alla som är intresserade ansluter till detta boksläpp, det är inte bara riktat till medlemmar utan vi välkomnar en stor allmänhet.

Bokförsäljning

Från 19 juli kan du beställa Biblioteksboken via Ordhyttan (Per Nygren) till specialpriset 450 kr inklusive frakt. Sätt in summan på Bankgiro 5567-5045 eller betala med Swish till 073-822 19 22 och skicka samtidigt ett mejl till pernygren@outlook.com med ditt ärende, din adress och ditt mobiltelefonnummer.

Minnesdag i Säter

Den 5:e augusti samlas vi i Säter i Gustafs, vid Gun och Jans begravningsplats, där sällskapet ordnat en minnesplatta i mässing för att underlätta för besökare att finna graven.
Vi samlas vid graven kl. 13.00.
Därefter går vi till kapellet där Arne Andersson hälsar alla välkomna.
Folkmusik av Kristin Kalmelid och Sonia Serra som spelar mellan talen.
Folket i bild i Bergslagen var Jan Myrdals sista avdelning där han medverkade. Jan var också med och startade Folket i bild i Sverige. P-O Tellander, ordförande i Folket i bild Bergslagen, får ordet.
Robert Modig från Jan Myrdalsällskapet får sedan ordet.
Ytterligare talare kan komma att tillkomma.
Boken ”Biblioteket” kommer att finnas för inköp liksom boken ”Vad folkets kultur är och kan vara” utgiven av Folket i bild Bergslagen.
Viss möjlighet till samåkning med bil finns från Avesta-Krylbo och Säter för de som anländer med tåg. Ring Arne Andersson 070-3739851 för information.

På kvällen blir det knytkalas i Norberg, hemma hos Arne Andersson och på söndagen gör vi en rundvandring i Norbergs historia med fokus på den stora strejken 1891-92.
Det är c:a 6 mil från Säter till Norberg.
Förra årets minnesstund blev lyckad så vi söker återupprepa detta år med ett nytt innehåll.
Alla ska känna sej välkomna.

Till alla som vill bli medlemmar, ni är varmt välkomna och ni som är medlemmar, ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften.

Önskar er alla goda sommardagar.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-07-05

Senast uppdaterad: juli 9, 2023

Arkiv