Bibliotek och arkiv

Jan Myrdalbiblioteket invigdes 21 november 2015 och ligger på Snidaregatan 20 i Varberg. Bakgrunden till bibliotekets tillkomst var att Jan Myrdal i januari 2012 skänkte sitt imponerande bibliotek till Jan Myrdalsällskapet. Senare lades även konst, fotografier, affischer, korrespondens, utklipp, mötesprotokoll med mera till samlingarna. Biblioteket rymmer idag omkring 50 000 volymer och många årgångar av ett stort antal tidskrifter och annan periodika. Ungefär 30 procent av titlarna finns inte i något annat Libris-bibliotek och därför sannolikt inte heller i något annat svenskt bibliotek. En ansenlig mängd titlar finns inte heller tillgängliga i något av de stora nationella biblioteken eller forskningsbiblioteken i västvärlden. Av flera skäl är även konstsamlingen och Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv värdefulla.

Plan 4 i biblioteket - skönlitteratur.

Allt arbete i biblioteket och arkiven utförs ideellt. Drivkraften för de som arbetar där är insikten att bibliotekets samling är unik och att mycket av materialet är värdefullt för forskningen och för intellektuellt arbete i allmänhet. Den som vill delta i arbetet med biblioteket och arkivet är mer än välkommen att skriva ett mejl till Jan Myrdalsällskapet, info@janmyrdalsallskapet.se.

Senast uppdaterad: 2022-07-28