50 000 volymer

Boksamlingen täcker allsköns ämnen, men avspeglar förstås Jan Myrdals och Gun Kessles politiska, intellektuella och konstnärliga intressen. Det innebär att böcker inom områdena historia, litteratur, samhällsvetenskap och konst dominerar. Intresset för Kina, Indien och det som förr kallades ”Tredje världen” är påtagligt, liksom intresset för socialistiska och kommunistiska rörelser. Här finns böcker från 1700-talet fram till 2020-talet. En översiktlig uppfattning om boksamlingens tematiska innehåll kan man få genom att titta på dokument över Klassifikation och rumslig placering samt Rumslig översikt.

Av Jan Myrdalbibliotekets cirka 50 000 volymer är till dags dato (20220618) 31 759 titlar – monografier, flerbandsverk och tidskrifter – sökbara i biblioteketskatalogen Libris. Över 36 procent av dessa titlar finns inte i några andra svenska forskningsbibliotek. Endast böcker på asiatiska och slaviska språk, samt en mindre del av periodika, återstår att bli registrerade.

Bokhyllor fyllda med böcker.

Katalogiseringen av böcker, häften och övriga publikationer inleddes i oktober 2013. Arbetet utfördes av en rad personer som la ner sin fritid på detta mastodontarbete. Nu finns samlingarna på plats i öppna hyllor. Biblioteket är tillgängligt för forskare, författare, journalister och alla andra som i sin verksamhet kan ha nytta av samlingarna.

För att söka efter bibliotekets titlar, följ länken JM-samlingen via KB Libris. När ni finner en bok som enbart finns i Jan Myrdalbiblioteket är det möjligt att ta del av den på plats. Det är inte tillåtet att låna med sig böcker från biblioteket utan läsning/kopiering etc. måste ske på plats. Biblioteket har inte fasta öppettider, utan besök måste avtalas i förväg. Sänd ett mejl med din förfrågan till Elisabeth Hallin.

En särskild forskarlägenhet är inrymd i biblioteket för den som kan behöva finnas på plats under längre tidsperioder.

Bokbinderiet på Snidaregaten 20.
Bokbinderiet är en viktig del av biblioteket. I samlingarna finns behov av att binda om eller laga böcker.

Senast uppdaterad: augusti 2, 2022