Nyhetsbrev nr 8, 2023

Delar av Jan Myrdals Meccanosamling.
Jan Myrdal var en entusiastisk samlare av Meccano. Delar av några modeller finns nu utställda på Snidaregatan.

Publicerat 2023-10-25

Styrelsemötet 30:e september

Detta mitt under bokmässan i Göteborg, där sällskapet fått en plats, med bord i Leninlands monter. Stort tack till Lasse Diding och Leninland.

Besökarna vid vårt bord, nyfikna på sällskapet och inte minst på biblioteksboken. Det innebar nya medlemmar. Flera besökare ställde frågan, vad får man som medlem? Frågan behandlades vid styrelsemötet. Ett förslag till våra medlemmar är följande. Alla våra medlemmar skall beredas möjlighet att ta del av vårt unika bibliotek. Kom med förslag.

I biblioteket pågår arbete med katalogisering scanning, städning och underhåll. Många uppgifter finns för de som vill ansluta till biblioteksarbetet. Vi har även ett rum för bokbindning där vi hoppas kunna rekrytera någon kunnig person. Känner du någon, hör av dig.

Medlemsmöte

I samband med utdelningen av Leninpriset har sällskapet ett medlemsmöte där du kan få ytterligare information. Vid mötet kommer biblioteksboken presenteras och finnas för inköp.

Minnesdagen i Säter

Minnesdagen i Säter, Gustafs församling till minne av Gun Kessle och Jan Myrdal den 5:e augusti blev till en minnesvärd dag, trots storm och regn. Vi samlades i det lilla kapellet som ligger helt nära begravningsplatsen. Kristin Kalmelid och Sonja Serra spelade folkmusik och Per-Olof Tellander, ordförande i Folket i bild Bergslagen, höll ett tal till minne av Jan Myrdal som var med vid grundandet av FIB och aktiv i avdelningen innan han flyttade till Varberg. Hans tal, ”Alla var inte överens. Vi behöver inte vara överens.” finns att ta del av på vår hemsida.

Robert Modig, styrelsemedlem, i Jan Myrdalsällskapet föreläste: ”Att skära in i kvicken – Jan Myrdal och den religiösa tron.” Även detta tal finns att ta del av på vår hemsida.

Dagen avslutades vid grillen hemma hos Arne Andersson och på söndagen gjorde vi en rundtur bland Norbergs alla gruvhål och talade om den stora strejken som här ägde rum 1891-92.

Styrelsen beslutade att även nästa år samlas i Säter för en minnesdag lördagen den 3:e augusti. Boka in denna dag redan nu!

Minnesdag i bibliotekets trädgård

20 augusti hölls en minnesstund för Jan-Anders Karlsson (Jaken) i bibliotekets trädgård under ledning av sonen Per. Ett stort antal vänner samlades. Ett minnesträd planterades. Sällskapet har här förlorat inte bara en vän och kraft i arbetet med att bygga detta bibliotek, han var även den som byggde upp och skötte vårt bokbinderi. Vi känner stor saknad.

Nu ser vi fram mot prisutdelningen på Varbergs teater den 11 november och vårt medlemsmöte direkt efter prisutdelningen. Passa på att besöka biblioteket som nu fått ett tillskott genom att vi byggt upp delar av meccanoutställningen att bese högst upp i huset.

Varmt välkomna!

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-10-16

Senast uppdaterad: oktober 25, 2023

Arkiv