Nyhetsbrev nr 1, 2024Jan Myrdal.

Publicerat 2024-01-21

Ordföranden har ordet

Första styrelsemötet för året. Ett nytt år med krig och en berättigad oro för vad framtiden kommer att innebära. Upprustning militären först. Nedskärningar på kultur och folkbildning. Utan kultur vad har vi då att leva för? Frågan måste ställas.

Jan Myrdalsällskapet är inte beroende av statliga eller kommunala bidrag, och därmed inte drabbade av nedskärningar. Kostnadsökningar kommer vi dock inte undan.

Vår kulturverksamhet vilar på er, medlemmar, våra medlemsavgifter, och frivilliga bidrag. Medlemsavgifterna täcker i dag inte vår hyreskostnad trots att vi inte fått hyreshöjning. Styrelsen kommer därför att föreslå en liten höjning av medlemsavgiften vid kommande stämma.

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgift för 2024?

Våra intäkter, vi får en del bidrag från besökare på biblioteket, vi har även månadsgivare, ett stort tack till er! Har du möjlighet ansluta med ett litet månadsbidrag så är det välkommet.

En känd fråga från en skattebetalare: ”Vad fan får jag för pengarna?”

Ja, du får ingen julmiddag eller årsskrift.

Du blir en beskyddare av ett unikt bibliotek och ett kulturarv, för alla att ta del av och för framtida generationer, inte så dåligt. det är vad du får.

Vi har nu beslutat att alla medlemmar ska få möjlighet att bo på biblioteket, en eller flera dagar, när det finns tid och plats. Skriv och berätta när det passar dej att besöka och bo på biblioteket. Så ska vi se om det går att ordna. Arbetet i biblioteket går först, helt i Jans anda.

Kommande arbetsdagar blir, med start torsdagen 7:e mars till och med söndag 10:e mars. Varmt välkommen att anmäla dej. Vi kommer då att utföra olika arbeten, städa, dammtorka böcker, ordna allt som behöver ordnas, arbetsuppgifter finns.

Samtal kring boken ”De hemliga breven”. En bok med brevväxling mellan Jan och hans föräldrar som har väckt stor uppmärksamhet. Styrelsen samtalade kring alla omdömen i pressen, framför allt riktade mot Jan, och mot en del av hans författarskap.

En stor samsyn finns i styrelsen. Vi kommer att ”gå till källorna” söka få till en eller flera föreläsningar kring Jans barndomsböcker och Rapport från kinesisk by.

Vi hoppas kunna räta ut en del av de frågetecken och påståenden som figurerat i pressen. Kanske kan vi få till en föreläsning i samband med vår stämma den 20:e april.

Stämman den 20 april närmar sig

Om ni har frågor ni vill ta upp, kanske skriva en motion ni vill få behandlad, så ska den vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före stämman, dvs 23 februari.

Arbetet med Jan Myrdalsällskapet och detta unika bibliotek, och alla de samtal som utspinner sej, man fylls av hopp om framtiden.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2024-01-18

Senast uppdaterad: januari 21, 2024

Arkiv