Nyhetsbrev nr 7, 2023

Publicerat 2023-07-31

Biblioteksdagen 19:e juli

Dagen började med ett styrelsemöte som till stor del gällde planering av biblioteksdagen, Jan önskade att vi skulle uppmärksamma biblioteket, inte hans födelsedag. Så har vi vid vart år samlats vid och i biblioteket för att visa och sälja böcker och inte minst värva medlemmar.

I år blev det ett stort firande då biblioteksboken nu finns, och dagen blev till ett boksläpp.

Boken har varit under arbete i tio år, många var vi som skänkte en tanke till Per Axelsson som kontaktade alla skribenter och samlade ett rikt bildmaterial till boken, ett stort arbete under flera år som redaktör, ända fram till sin bortgång. Utan Lasse Didings ekonomiska bidrag hade inte boken varit möjlig. Många var vi som kände saknad efter Pelle inte bara som redaktör, utan även som en klippa i arbetet med att förverkliga biblioteket och en stöttepelare för Jan Myrdalsällskapets styrelse, med sin långa erfarenhet och kunnande.

Vi samlades för boksläpp, många strömmade till, stolarna tog slut, fler kom, till slut fylldes uppfarten av vänner och intresserade av boksläppet. Hur många hundratalet, kanske närmade vi oss tvåhundra, aldrig har så många anslutit till en biblioteksdag.

Vi hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Lasse Diding, finansiär av boken, och redaktören Per Nygren som slutfört arbetet med boken. Så berättade ett antal av bokens skribenter om sina texter och intryck från sitt arbete i biblioteket.

Vi bjöd på korv och därefter kaffe med bakverk Emilia bakat, allt smakade till sista kakan.

Därefter fylldes biblioteket med visningar och samtal.

En mycket lyckad biblioteksdag med många böcker sålda.

Omslag boken "Biblioteket. Om Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar".

På biblioteksbokens framsida ser man Jan som från en pall blickar in i en bokhylla, nedanför står Jan-Anders. Vad de talade om, vad de sökte i hyllorna framgår inte.

Nu har även Jaken lämnat detta livet efter en tids sjukdom, han var en av kämparna bakom biblioteket och mycket mer, han var med i Skinnskatteberg och deltog vid flytten till Varberg.

Han var med och byggde upp vårt bokbinderi. Saknaden efter Jaken är stor.

Jakens son Pär inbjuder till en minnesstund för Jan-Anders den 20:e augusti i Jan Myrdalbibliotekets trädgård kl:13.00. Anmälan senast den 13:e augusti till jaken@lyckorna.se

Påminner om minnesdagen i Säter

Den 5:e augusti samlas vi i Säter i Gustaf, vid Gun och Jans begravningsplats, där vi har en minnesplatta i mässing, för att underlätta för besökare att finna graven.

Vi samlas vid graven kl. 13.00.

Därefter går vi till kapellet där Arne Andersson hälsar alla välkomna.

Folkmusik av Kristin Kalmelid och Sonia Serra, som spelar mellan talen.

Folket i bild i Bergslagen var Jan Myrdals sista avdelning där han medverkade. Jan var också med och startade Folket i bild i Sverige. P-O Tellander, ordförande i Folket i bild Bergslagen, får ordet.

Robert Modig från Jan Myrdalsällskapet får sedan ordet.

Ytterligare talare kan komma att tillkomma.

Boken ”Biblioteket” kommer att finnas för inköp samt boken ”Vad folkets kultur är och kan vara”, utgiven av Folket i bild Bergslagen.

Viss möjlighet till samåkning med bil finns från Avesta-Krylbo och Säter för de som anländer med tåg. Ring Arne Andersson 070-3739851 för information.

På kvällen blir det knytkalas i Norberg, hemma hos Arne Andersson och på söndagen gör vi en rundvandring i Norbergs historia med fokus på den stora strejken 1891-92.

Det är c:a 6 mil från Säter till Norberg.

Blir det tid över kommer vi även att besöka Avesta art i de gamla industribyggnaderna.

Förra årets minnesstund blev lyckad, vi söker återupprepa detta år med ett nytt innehåll.

Alla ska känna sig välkomna.

Önskar er alla goda sommardagar.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-07-28

Senast uppdaterad: augusti 3, 2023

Arkiv