Texter om Jan Myrdal

På denna sida tillgängliggör vi texter om Jan Myrdal.


Den 15 januari 2023 föreläste Dag Sandal, vän till Gun Kessle och Jan Myrdal under rubriken ”Synd och nåd. En upptäcktsfärd med Gun och Jan.” Här nedan finns hela Dags text att läsa:


Vid minnesdagen vid Säter i Gustafs den 5 augusti 2023 talade Per-Olof Tellander, ordförande i Folket i bild Bergslagen, till minne av Jan Myrdal som var med vid grundandet av FIB och aktiv i avdelningen innan han flyttade till Varberg. Hans tal, ”Alla var inte överens. Vi behöver inte vara överens.” finns att läsa här:

Robert Modig, styrelsemedlem, i Jan Myrdalsällskapet föreläste: ”Att skära in i kvicken – Jan Myrdal och den religiösa tron.”


Docent Perry Johansson har under 2023 färdigställt den första boken i en planerad serie av tre i en biografi över Jan Myrdal. Del ett finns att läsa i den blogg som Perry själv ger ut på WordPress.
Detta är den första boken i en planerad serie av tre om Jan Myrdal. Den strävar efter balans och saklighet; är historia snarare än politiskt inlägg. Samtidigt är ambitionen en lättläst text där det är källorna som talar och inte så mycket författaren. Tillgången till de tusentals brev och dokument som Jan Myrdals och Gun Kessles personarkiv förfogar över har gjort en sådan framställning möjlig. Men grunden är vetenskaplig och författaren är forskare med fokus på relationerna mellan Kina och Väst.


Musikjournalisten Anders Mård har tillbringat några dagar i Myrdalarkivet och botaniserat i Jan Myrdals skivsamling. På Spotify finns en spellista – Myrdals Musik – som bygger på skivhyllornas innehåll. I princip samtliga artister och melodier i spellistan finns i samlingen men i en del fall i andra inspelningar, helt enkelt för att ”allt” inte finns på Spotify.

Anders beskrivning av musiken kan du ta del av här:


Sällskapets första ordförande Cecilia Cervin föreläste vid årsmötet den 20:e april 2024 under rubriken: ”Personliga reflektioner kring de hemliga breven.” Cecilia utgår här från sin personliga tolkning av innehållet i boken och egna erfarenheter från samtal med Jan Myrdal. Du kan läsa Cecilias text här:


Senast uppdaterad: 2024-05-04