Resorna

Att upptäcka världen på nytt

I mitten av 1950-talet reste Jan Myrdal tillsammans med Gun Kessle till Afghanistan. De färdades i en Lillcittra (Citroën 2CV). Omedelbart tvingades de lära om allt de dittills lärt och läst om främmande länder och kulturer. Mot bakgrund av Asiens mångtusenåriga historia tvingas de nämligen inse att det var det eurocentriska perspektivet som var provinsiellt – inte tvärtom. Men det hade knappast framgått av den traditionella reselitteraturen. Liksom för några generationskamrater vilka samtidigt upptäckte en annan värld blev det för Jan Myrdal och Gun Kessle tydligt att i det långa loppet var 400 år av västerländsk imperialism ändå mest en parentes. Myrdal och Kessles rapporter från Asien, från Afghanistan, Kina och Indien, skulle för alltid förändra bilden av den nu vaknande draken.

Inför resan till Afganistan.

Senast uppdaterad: 2022-06-19