Nyhetsbrev nr 9, 2022

Jan Myrdal.

Publicerat 2022-10-26

Inför medlemsmötet i samband med Leninpriset och rapport från bokmässan

Jan Myrdalsällskapet växer, nu är vi 286 medlemmar, snart når vi trehundra, ett resultat av värvning och besök på biblioteket. Vår ekonomi är stabil och vilar på våra medlemsavgifter.
Vår nya hemsida är under utveckling och fylls fortlöpande på med innehåll. Allt som fanns på sällskapets gamla sajt kommer att bevaras och finnas sökbart i arkivet på Snidaregatan.

Inför framtiden – vi har en rad föreläsningar på förslag, tanken är att vi ska fortsätta med föreläsningar i anslutning till våra styrelsemöten, vi återkommer så snart vi fått klart med föreläsare och tider.

Bokmässan i Göteborg
Sällskapet hade ett bord i Gästis och Havannas välbesökta monter på bokmässan i Göteborg i september. Ett stort tack till Gästis och Havanna! Ett stort tack också till våra medlemmar som deltog med sitt arbete vid bokmässan.

De litterära sällskapen i Sverige, DELS, har gjort ett stort reportage om sällskapet och biblioteket i senaste numret av medlemstidningen Parnass. Där intervjuas Lasse Diding som även var inbjuden att föreläsa vid DELS monter på mässan. Mycket folk samlades, jag räknade till ett nittiotal. Alla fick folder med information om sällskapet, vi fick många nya kontakter och frågor.

Gåva från Skövde konstmuseum
Sällskapet har fått en stor gåva från Skövde konstmuseum. Det är material från två utställningar: Päronbageriet (fransk politisk konst) och Synd och nåd (romanska kyrkoskulpturer). Båda sammanställda av Gun Kessle och Jan Myrdal.

Synd och nåd innehåller fotografier av Gun Kessle och texter av Jan Myrdal. Päronbageriet innehåller politiska tryck från 1800-talets Frankrike samlade av Jan. Till utställningarna finns också två utställningskataloger. Detta är ett välkommet tillskott som berikar bibliotekets samlingar ytterligare. Ett stort tack till Skövde konstmuseum.

Medlemsmöte i samband med utdelningen av Leninpriset den 5 november
Nästa styrelsemöte hålls på förmiddagen den 5 november. Kl 13.00 blir det utdelning av Leninpriset på Varbergs teater. Vi kommer att ha bokbord och värva medlemmar, och inte minst, plats för medlemmar att komma och hjälpa till!
Efter prisutdelningen kommer Jan Myrdalsällskapet att ha ett medlemsmöte i samma lokal, vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2022-10-24

Senast uppdaterad: oktober 26, 2022

Arkiv