Nyhetsbrev nr 6, 2022

Jan Myrdal.

Styrelseordföranden har ordet

Publicerat 2022-07-21

Inbjudan till minnesstund vid Jan Myrdal och Gun Kessles gravplats i Gustafs Säterbygdens församling 2022-08-06, kl. 14.00.

Program:

– Samling vid graven. Jan Myrdal sällskapets ordförande Arne Andersson hälsar välkommen och bjuder in till kapellet.

– Presentation av dagens program.

– Inledning, sång Gunnar Blomme med två sånger: ”Takt” (Gustaf Fröding), ”Svarta tupp” (Spansk frihetssång)

– Minnesord av Cecilia Cervin, sällskapets första ordförande.

– Sång: ”Uppmuntran” (Wolf Biermann), ”Sång till modet” (Mikael Wiehe)

– Minnesord av Dag Sandahl.

– Sång: ”Sången om jorden” (Vladimir Vysotsky)

– Tid för de närvarande för minnesord.

– Avslutningssång: ”Ska nya röster sjunga” (Mikael Wiehe)

Arne Andersson
070-373 98 51
arne.andersson@janmyrdalsallskapet.se 

Senast uppdaterad: juli 22, 2022

Arkiv