Nyhetsbrev nr 4, 2023

Jan Myrdal.

Publicerat 2023-05-22

Nyhetsbrev från styrelsemötet den 13 maj

Sedan vår stämma har det vilat ett lugn vad gäller besök på biblioteket. Vi har ännu inte lyckats hitta intresserade bokbindare, några kontakter har tagits och intresse finns. Vi har fortfarande begränsningar vad gäller ersättningar till resor till och från biblioteket för de som kommer och arbetar. Undantag vad gäller reseersättningar görs och beslutas efter hand.

Vi har stramat åt vår ekonomi sedan några år, och har i dag en stabil ekonomi. Fler betalande medlemmar och stöd till biblioteksfonden välkomnas!

Biblioteksdagen

Framför oss har vi biblioteksdagen nittonde juli, som i år sammanfaller med boksläpp.

Boken är ett initiativ från Lasse Diding som också finansierat densamma. Jan Myrdalsällskapet har inte varit en del av framtagandet av denna bok. Det är ett praktverk om biblioteket, ett tjugotal namnkunniga skribenter har fördjupat sej, och skrivit om olika delar av bibliotekets rika innehåll. Till detta ett rikt bildmaterial från bibliotekets flytt till Varberg fram till i dag.

Boksläppet innebär att biblioteket kommer stå i centrum. Vi planerar för visning av biblioteket och sällskapets verksamhet. Säkert är att denna dag kommer att öka intresset för biblioteket och vår verksamhet. Mer detaljerat program för dagen återkommer vi med.

Minnesdag

Den 5:e augusti samlas vi vid Gun Kessle och Jan Myrdals begravningsplats i Säter för en minnesstund. Vi återkommer med program för minnesdagen.

Med detta önskar vi er, alla medlemmar, vänner till Jan Myrdalsällskapet, Goda försommardagar.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-05-22

Senast uppdaterad: maj 23, 2023

Arkiv