Nyhetsbrev nr 4, 2022

Publicerat 13 april, 2022

Jan Myrdal.

Rapport från stämma och styrelsemöte 2022-04-02

Medlemsavgift, om du inte betalt din medlemsavgift, gör det nu. Allt vilar på våra medlemmars insats.

Stämman innebar inga större förändringar, Lennart Wiborgh gick över till att bli suppleant och i hans ställe som ordinarie i styrelsen gick Magnus Johansson in, tidigare suppleant. Lennart kommer att fortsatt arbeta vidare i biblioteket. Efter styrelsemötet samlades många medlemmar i biblioteket. Långt fram över kvällen pågick samtalen över mat, vin och vatten. En dag, en stämma som lovar gott för framtiden.

Den efterlängtade biblioteksboken kommer att finnas till bokmässan i september, den kommer att få stor betydelse för biblioteket och sällskapet. Boken är ett initiativ av Lasse Diding som också finansierat bokprojektet. Sällskapet kommer att finnas med vid bokmässans alla dagar, vi kommer att kunna marknadsföra biblioteksboken och Jans böcker.

Förslag från medlemsmötet hösten 2021

Albanienresa i Jan Myrdal och Gun Kessles fotspår. Intresseanmälan sänds till BALTICTRAVELLER@inbox.lv

Avresa 7:e juni till 11:e juni, kostnad 5540 kr plus DURRES 500 kr per persontransfer betalas på plats. I resan ingår fyra nätter på centralt hotell i Tirana. Guidad tur i Tirana. Guidad tur i Hodjas skyddsrum och guidad tur i bergen. Om man vill kan man förlänga resan med bad och sol efter vistelsen i Tirana, detta till en mindre merkostnad.

Resebyråns överskott tillfaller Jan Myrdalsällskapet.

I samband med prisutdelningen den 5:e november kommer vi, som förra året ordna ett medlemsmöte, här en möjlighet för alla medlemmar att komma med förslag till hur vi ska utveckla vår verksamhet.

Folket i bild Bergslagen ger ut en bok, ”Vad folkets kultur är och kan vara.”

Jan Myrdals bidrag i boken är ”Ta tjuren vid hornen.” Boken kostar 175 kr, porto ingår.

Beställning kan göras på over-stock-och-sten@telia.com

Biblioteksdag den 19:e juli, har blivit till en tradition, Jans födelsedag, boka den dagen. Program visning av film och bibliotek, bokförsäljning och spännande samtal utlovas.

Minnesdag 6 augusti

Den 6:e augusti kl:13.30 samling vid Säterbygdens församlings begravningsplats, där Gun Kessle och Jan Myrdal är gravsatta.

Vi sätter upp en skylt som visar att Gun och Jan där är gravsatta.

Vi inbjuder härmed vänner och medlemmar till samling för att hedra minnet av Gun Kessle och Jan Myrdal.

Biblioteksdag 19 juli

Den 19:e juli Jans födelsedag, så kommer vi även i år att ha en biblioteksdag. Gun Lauritzson kommer att presentera sin bok ”Byn som omvände världen” Hur Jan Myrdals Rapport från kinesisk by förändrade bilden av Kina. Gun besökte byn fyrtio år efter att Jan och Gun Kessle var på plats, en spännande biblioteksdag utlovas.

Vi kommer med närmare program efter nästa styrelsemöte.

Våren försöker tränga sej fram mot en sommar trots de mörka moln som förmörkar vår tid.

Goda vårdagar till er alla.

Arne Andersson

Jan Myrdalsällskapet

Senast uppdaterad: juli 1, 2022

Arkiv