Nyhetsbrev nr 3, 2023

Jan Myrdal.

Publicerat 2023-04-13

Nyheter från Jan Myrdalsällskapet, stämma, föreläsning och samvaro

Vår stämma ägde rum 2023-04-01 kl. 13.00 på Hotell Gästis

I en fullsatt möteslokal samlades medlemmar och styrelse, till ordförande för mötet valdes Kjell Martinsson, till sekreterare valdes Jannika Fahlander.

Till sällskapets styrelse för två år valdes Arne Andersson till ordförande. För två år till styrelsen valdes Ingemar Albertsson, Robert Modigh och Elisabeth Hallin. Övriga styrelsemedlemmar är Stig Thörnqvist, Jannika Fahlander och Magnus Johansson. Suppleanter för ett år är Cecilia Cervin, Lennart Wiborgh och Lennart Munter som är nyvald till styrelsen, som vi hälsar välkommen till styrelsearbetet.

Ett stort tack till Stefan Arvidsson för din tid i styrelsen, som nu valt att lämna.

Under stämman uppmärksammades sällskapets ekonomi som nått framgångar och att medlemsantalet är stabilt.

Elisabeth Hallins visningar av biblioteket har gett oss flera nya medlemmar.

Vår nya hemsida uppmärksammades särskilt, detta beroende på Magnus Johanssons insatser och kunnande som varit avgörande.

Efter stämman föreläsning

Föreläsare: Cecilia Cervin. Rubrik: ”Det illojala barnets rättegång.” I barndomsböckerna utsätts Jan för formella rättegångar för struntsaker men som författare vänder han perspektivet: Barnet ställer vuxenvärlden inför rätta. En föreläsning som vidgade våra perspektiv på Jan Myrdals författarskap. Föreläsningen kommer att finnas att ta del av på hemsidan.

Vi samlades efter stämman på biblioteket för samtal och visning av biblioteket. Under kvällen samvaro med mat och vin och inte minst delande av erfarenheter under spännande samtal.

På gång i sällskapet

Framför oss har vi våren och biblioteksdagen den nittonde juli, boka den dagen som blir fylld av föreläsning, utställning och försäljning och samtal kring Jan Myrdal och Gun Kessle.

Den nya styrelsen har sitt första möte den 13:e maj. Då startar vi planeringen utifrån vår verksamhetsplan. Alla frivilliga krafter välkomnas till arbetet – att värva fler medlemmar är en viktig uppgift!

Är det någon som känner, eller har kontakt med någon bokbindare som kan vara intresserad av att bidra med sitt kunnande, är det välkommet. Vi har ett litet bokbinderi i huset som i detta nu saknar verksamhet.

Glöm inte att boka biblioteksdagen 19:e juli!

Den 5:e augusti samlas vi vid Gun Kessle och Jan Myrdals begravningsplats i Säter för en minnesstund.

Med detta önskar vi er, alla medlemmar, vänner till Jan Myrdalsällskapet

Goda vårdagar.

För Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-04-10

Senast uppdaterad: april 13, 2023

Arkiv