Nyhetsbrev nr 2, 2023

Jan Myrdal.

Publicerat 2023-03-08

2023-03-04. Styrelsemöte, biblioteket i Varberg

Vårt andra styrelsemöte 2023.

Förberedelser för vår stämma första april upptar mycket av dagens möte.

Genomgång av vår ekonomi berättar att vi ligger bra till. Biblioteksinsamlingen där intäkterna från försäljningen av Karl-Göran Ekerwalds böcker gav 16.000 kronor, ett stort tack för det.

När det gäller medlemsantalet så har vi ökat med tjugofem medlemmar senaste året, vi börjar närma oss trehundra. Betala in medlemsavgiften och värva en ytterligare medlem så når vi trehundra inom det närmaste året.

På gång i sällskapet

Celanders förlag planerar en nyutgåva av romanen Vad bör göras av författaren Tjernysjevskij med efterord av Jan Myrdal, vi hoppas boken kommer att väcka intresse.

Gåvan från Skövde konstmuseum av material från två utställningar ”Päronbageriet, om mångtydig karikatyr som politiskt vapen” samt ”Synd & nåd: Romansk kyrkoskulptur” hoppas vi kunna visa på vår biblioteksdag den 19:e juli. Boka det datumet, mycket kommer då att hända vid biblioteket, förutom den sedvanliga samvaron.

Besöken i biblioteket fortsätter och det är framför allt Elisabeth som visar runt och får besökarna att lösa medlemskap i sällskapet.

Senare i år kommer vi den 5:e augusti ha en minnesstund vid begravningsplatsen i Gustafs församling i Säter.

Leninprisutdelningen äger rum den 11:e november, efter prisutdelningen har sällskapet medlemsmöte. Vi återkommer med tid och plats.

Årsstämma 1 april 2023

Boka JM-sällskapets stämma 2023-04-01, kl. 13.00 på Hotell Gästis.

Efter stämman föreläsning. Föreläsare Cecilia Cervin. Rubrik: ”Det illojala barnets rättegång.” I Barndomsböckerna utsätts Jan för formella rättegångar för struntsaker men som författare vänder han perspektivet: barnet ställer vuxenvärlden inför rätta.

Goda vårdagar.

För Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-03-07

Senast uppdaterad: mars 8, 2023

Arkiv