Nyhetsbrev nr 2, 2022

Publicerat 12 februari, 2022

Jan Myrdal.

Kallelse till årsstämma 2 april 2022

Kallelse till årsstämma i Jan Myrdalsällskapet lördag 2 april 2022 kl. 13:00 på Hotell Gästis i Varberg. Handlingar inför årsstämman kommer att skickas ut per e-post till alla medlemmar senast en vecka före årsstämman och kommer även att finnas tillgängliga vid mötet. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda åtta veckor i förväg eller senast 5 februari. Rösträtt på årsstämman har bara de som betalt medlemsavgiften för 2022. Hjärtligt välkomna! 

Senast uppdaterad: april 21, 2022

Arkiv