Nyhetsbrev nr 10, 2022

Jan Myrdal.

Publicerat 2022-12-10

Rapport från styrelsemöte den 5 november och utdelningen av Leninpriset i Varberg

Dagen börjar med ett kort styrelsemöte med förberedelser för bokförsäljning vid årets Leninprisutdelning och därpå följande medlemsmöte.

Vi har nu 286 medlemmar, vi närmar oss tre hundra, ett resultat av värvning och de många besöken på biblioteket. En rik dag, för alla närvarande vid prisutdelning, medlemsmöte och fest.

En berikande dag som gav hopp, en bättre värld är möjlig.

Medlemsmöte

Robert Modig vår kassör redogjorde för sällskapets ekonomi, som är stabil. Biblioteksinsamlingen måste hela tiden pågå, investeringar och underhåll av samlingarna kostar pengar, alla bidrag mottages tacksamt.

Magnus Johansson, styrelseledamot, redogjorde för sällskapets nya webbsida som lanserades i somras, och som fortfarande är under utbyggnad.

Ingmar ”Lallon” Albertsson, styrelseledamot, redogjorde för biblioteksarbetet och inbjöd fler att komma och lära och delta i arbetet.

Vi planerar tre föreläsningar under våren:

  • 15 januari 2023, kl. 13.00 på hotell Gästis. Föreläsare Dag Sandal, vän till Gun Kessle och Jan Myrdal. Rubrik: ”Synd och nåd. En upptäcktsfärd med Gun och Jan.”
  • Planerad till 5 mars 2023. Vi har i detta nu inte fått klart med föreläsare.
  • Planerad till 1 april 2023, fter ordinarie föreningsstämma. Föreläsningen startar efter att stämman avslutats med en liten paus. Cecilia Cervin föreläser under rubriken: ”Det illojala barnets rättegång.” I Barndomsböckerna utsätts Jan för formella rättegångar för struntsaker men som författare vänder han perspektivet: Barnet ställer vuxenvärlden inför rätta.

Föreningsstämma 2023

Vår stämma äger rum 2023-04-01 kl. 13.00 På hotell Gästis. Motioner till stämman skall vara insända minst åtta veckor före stämman, med andra ord före den 6:e februari.

Till sist Jan Myrdalsällskapets styrelse önskar alla medlemmar, vänner till sällskapet och biblioteket goda helger och ett gott nytt år!

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2022-12-06

Senast uppdaterad: december 11, 2022

Arkiv