Nyhetsbrev nr 1, 2023

Jan Myrdal.

Publicerat 2023-01-25

2023-01-14. Styrelsemöte på biblioteket i Varberg

Vårt första styrelsemöte 2023. Detta i en osäker tid, fylld av oro inför framtiden. Att då mötas, samtala, fatta beslut för framtiden, dela erfarenheter, i ett bibliotek så fyllt av kultur. Det föder hopp om människans möjligheter, vår uppgift är att dela, som Jan uttryckte saken, ”Medvetandet gör oss ansvariga.”

Vid nytt år, en ny medlemsavgift skall betalas in, glöm inte det. Medlemsavgifterna är vårt syre. Vid mötet har vi talat om medlemsavgiftens storlek, allt har ju blivit dyrare, även för sällskapet. Vi har beslutat att inte föreslå någon höjning av medlemsavgiften detta år.

Vi kommer däremot att justera priserna på de böcker vi säljer för att där nå ett litet överskott.

Vid genomgång av sällskapets ekonomi, står det klart, den är stabil, och har till och med överskridit vår planerade budget, vilket är mycket glädjande.

Efter styrelsemötet åt vi middag tillsammans med söndagens föreläsare Dag Sandal. Samtalen blev en blandning av allvar och skratt, en minnesvärd kväll.

Verksamhet pågår i biblioteket

Arbete pågår i biblioteket, inte bara vad gäller biblioteksarbete. En grupp anlände till biblioteket och snyggade upp, tvättade fönster och städade, ett stort och varmt tack för denna insats.

En ständig ström av nyfikna besökare kommer till biblioteket, får visning av Elisabeth som så ofta fångar deras intresse för att även bli medlemmar i sällskapet.

Föreläsning av Dag Sandahl

Söndagens föreläsning ägde rum på Hotell Gästis konferenssal.

Folk strömmade till från när och fjärran, snart var salen fylld, vi fick hämta ett antal stolar för att möta efterfrågan, så ytterligare en gång tog sittplatserna slut, och ytterligare stolar hämtades. Så föreläsning i en fullsatt sal.

Flera har efterfrågat föreläsningen och den finns att ta del av på sällskapets webb.

Ett stort tack till Dag Sandal för en uppfriskande helg och många skarpa tankar och insikter, vi fick del av.

Stämma den 1 april i Varberg

Vår stämma äger rum 2023-04-01, kl: 13.00 på Hotell Gästis.

Åtta veckor före stämman skall motioner komma in, senast 4 februari.

Efter stämman föreläser Cecilia Cervin under rubriken: ”Det illojala barnets rättegång.” I Barndomsböckerna utsätts Jan för formella rättegångar för struntsaker men som författare vänder han perspektivet: Barnet ställer vuxenvärlden inför rätta.

Vi önskar er, alla medlemmar, vänner till Jan Myrdalsällskapet Goda vinterdagar.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson
Norberg 2023-01-24

Senast uppdaterad: januari 25, 2023

Arkiv