Nyhetsbrev nr 1, 2022

Publicerat 25 januari 2022

Jan Myrdal.

Styrelseordförande Arne Andersson rapporterar från årets första styrelsemöte och flaggar bland annat för Albanienresa i juni, traditionsenlig biblioteksdag i Varberg i juli och samling vid Myrdals och Kessles gravplats i augusti. Årsstämman hålls som planerat 2 april i Varberg, trots framflyttningen av Leninprisutdelningen.

Styrelsemötet upptogs till stor del av bevarandeplanen och Jan Anders, ”Jaken”, bokbindare var inbjuden. Vi gick igenom åtgärder för att förbättra biblioteket vad gäller klimatboxar, lådor och ventilation. Ett bra och konstruktivt möte. Stort tack till Jaken. Vi kommer att undersöka möjligheten för bokbindare under utbildning att göra praktik i biblioteket. Även Hugo Jörgensen var inbjuden till mötet för att diskutera uppbyggnad av en bilddatabas.

Förslaget till resa från medlemsmötet. Albanienresa i Jan Myrdal och Gun Kessles fotspår. Intresseanmälan sänds till BALTICTRAVELLER@inbox.lv Datum för resan är 7:e juni till 11:e juni, kostnad 5540 plus DURRES 500kr per persontransfer betalas på plats. I resan ingår fyra nätter på centralt hotell i Tirana. Guidad tur i Tirana, guidad tur i Hodjas skyddsrum och guidad tur i bergen. Om man vill kan man förlänga resan med bad och sol efter vistelsen i Tirana, detta till en mindre kostnad. Resebyråns överskott tillfaller Jan Myrdalsällskapet.

Folket i Bild Västmanland – Dalarna har den 20:e februari boksläpp för boken ”Vad folkets kultur är och kan vara”. Boken är ett resultat av seminariet för två år sedan, som blev inställt. Jan Myrdal skulle där medverkat. Folket i Bild gick då ut brett med en uppmaning, ”Vad anser du att folkets kultur är eller kan vara”. Bidragen i text, bilder och sångtexter har nu blivit en bok på närmre två hundra sidor. Jan Myrdals bidrag i boken är ”Ta tjuren vid hornen”. Boken kostar 175kr, porto ingår. Beställning kan göras på over-stock-och-sten@telia.com

Vid nästa styrelsemöte kommer vi att planera för årets biblioteksdag den 19:e juli, som blivit till en tradition på Jans födelsedag. Boka den dagen. Visning av film och bibliotek, bokförsäljning och spännande samtal utlovas, mer om innehållet kommer under mars-april.

Den 6:e augusti kl.13.00 samling vid Säterbygdens församlings begravningsplats, där Gun Kessle och Jan Myrdal är gravsatta. Vi planerar att sätta upp en skylt vid graven som visar att Gun och Jan är gravsatta där. Vi inbjuder härmed vänner och medlemmar till samling för att hedra minnet av Gun Kessle och Jan Myrdal.

Inkommen ändring av Leninprisutdelningen som skulle ske den 2:a april, nu flyttad till den 5:e november. Vi Myrdalsällskapet har vår stämma den 2:a april som planerat. Vi kommer att vara i Hugo Gerlachsalen på Hotell Gästis. Stämma kl. 13.00.

Glöm inte att betala medlemsavgiften det är den som håller liv i sällskapet.

Goda vinterdagar till er alla.

Arne Andersson
Jan Myrdalsällskapet

Senast uppdaterad: april 21, 2022

Arkiv