Sällskapets betalningar är inte blockerade längre

Under flera veckor i mars har Jan Myrdalsällskapets kassör inte kunnat logga in på kontot i Nordeas plusgiro. Nu har dock kassören återigen tillträde, men sällskapets betalningar har försenats.

Detta innebär att kassören inte kunde göra några betalningar under stora delar av mars och inte heller se vilka inbetalningar som gjorts.

Kassören utsattes för diverse uttalanden och motsägelsefulla instruktioner i olika samtal och mejlkontakter med banken. Han sammanfattar problemet med att Nordea i praktiken inte visade något intresse för sin kunds aktuella problem; kassören brukar nästan dagligdags logga in för att bevaka och sköta sällskapets betalningar.