Jan Myrdalsällskapets ordförande Cecilia Cervin om HENNING MANKELL

Henning Mankell är död. Hans bortgång innebär en stor förlust för alla, som delade hans värderingar. Vi saknar honom som vän, som författare, som föredöme.

Cecilia Cervin, Jan Myrdalsällskapets ordförande, skriver här om Henning Mankells bortgång och fortsätter:

Jan Myrdalsällskapet har särskild anledning att sakna honom. Han var en av de förnämsta tillskyndarna av sällskapet i allmänhet, och i synnerhet gynnade han biblioteket. Med en storartad grundplåt stod han fadder till arbetet med att bevara Jan Myrdals unika boksamling. Det är oerhört vemodigt att han inte fick uppleva etappmålet med detta arbete: den högtidliga invigningen 21 november, som han lovat förrätta, något som vi alla sett mycket fram emot.

Han, liksom Jan Myrdal, var en sann europeisk intellektuell i en refraktär tradition, som inte inskränkte sig till att omfatta bara Europa. Den bjöd nya, vidare perspektiv till tredje världen och därmed motstånd mot kolonialismen, både gammal och ny, och hela den västerländska utsugningen. I denna tradition var Henning Mankell och Jan Myrdal vänner och trogna arbetare. Även om dessa vänners arbete tedde sig olika för en okunnig betraktare, var de djupt eniga i sin grundinställning för de fattiga och förtryckta och mot de mäktigas övervåld.

Hans internationella engagemang förde honom till Afrika och bestod genom hans mångsidiga verksamhet i Maputo i Moçambique, ända fram till hans aktiva deltagande i aktionen Ship to Gaza.

Naturligtvis genomsyrade hans politiska hållning hela hans författarskap. Sorgen över det söndervittrande folkhemmet, vreden över maktmissbruk och ökande ekonomism, liksom avskyn och skräcken för insmygande främlingsfientlighet och rasism är bärande motiv i hans böcker. Folkkär var han som få – han kunde ju berätta! Inte minst internationellt fick han därigenom en unik plattform att föra ut sitt budskap.

Med järnhård arbetsdisciplin hann han fullborda sina många berättelser. Hans hängivna läsare världen över hade hoppats på och sett fram emot ytterligare flera. Men hans verk lever och kommer att bära hans budskap vidare.

Vi minns honom med stor tacksamhet.

Relaterade artiklar (efter tagg)