Hälsningar till en Jubilar!

JMfödelsedag3.jpg

Jag skickar här gratulationer till Jans 90-årsdag.
På fotot står Jan och läser på tyska ur" Kindheit in Schweden ". (Barndom). Det är i juni 1991 och läsningen äger rum på universitetet i Münster .
Ett par år tidigare hade jag bjudit in Jan Myrdal till ett symposium om Realismen i de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet och de nordiska samt finska ambassaden understödde projektet. Klaus Rifbjerg, Esben Haavardsholm samt Märta Tikkanen kom också till Münster. 
Texter av de olika författarna översattes av våra studenter. Min grupp översatte delar ur Barndom till symposiet. Boken fascinerade studenterna och året därpå höll jag en kurs om biografiskt skrivande som huvudsakligen handlade om Myrdals "Barndom".  Tillsammans med ett tiotal studenter översatte jag hela boken och vi gav ut den på ett förlag i Marburg.Ett bättre sätt att förstå och lära sig hur man kan använda det svenska språket finns knappast. Boken blev väl mottagen i Tyskland. I en resehandbok om Sverige utkommen på Du Mont-förlaget rekommenderas läsaren att läsa Kindheit in Schweden som förberedelse till Sverige-resan. En studentska skrev ett utmärkt magisterarbete där hon jämförde Barndom med Tjänstekvinnans son.  
Jan och Gun kom flera gånger till Münster och deltog i olika seminarier och varje gång hade de bilen full av böcker. Ett mycket populärt initiativ.
När jag några år senare ställde ut Blix' anti-nazistiska teckningar på muséet i Karlshamn kom Jan och höll en introduktionsföreläsning på vernissagen. Den blev mycket uppskattad. Svårt att hitta någon som kan mer om karikatyrer än Jan.
Det finns mycket att säga om Jans betydelse som författare såväl i Sverige som utomlands men då räcker inte platsen till i det här mailet. Han har alltid lyckats få igång debatten i Sverige och ger aldrig upp.Tack för det!
Rikke Petersson
IMG_0430.JPG
 
------------------------------------------------------------------------------

Hej Jan! Gratulerar!

Jag vill på Din 90-årsdag påminna om Dina insatser för förståelse, kontakter och vänskap avseende Kina – något som särskilt yngre bör känna till idag. Alla bör känna till Din bok ”Rapport från kinesisk by” från 1963 som blev en världsspridd ögonöppnare för det verkliga Kina inte bara här i Sverige utan i hela västvärlden. Kina beskrevs då, särskilt i västvärlden, mycket ofta i rasistiska ordalag som landet med hundratals miljoner opersonliga, blåklädda och myrlika människor att vara rädda för. Att det dåvarande Sovjet samtidigt började svartmåla Kina gjorde ju inte saken bättre – men gjorde Din insats då för att skildra vad som verkligen pågick på den stora kinesiska landsbygden än mer betydelsefullt.

Vad fler bör känna till är Dina insatser från 1950-talet och framåt för att konkret utveckla kontakterna med Kina och se till att många i Sverige fick lära mer om Kina, dess kultur och roll i världspolitiken liksom Kina som experimentverkstad för ett annorlunda samhälle. I avhandlingar och många skriverier har detta med kontakter och förståelse för Kina gjorts obegripligt. Under rubriker som ”Röd stjärna över Sverige” och ”Maoismen i Sverige” har man medvetet eller omedvetet blandat ihop Kinas roll som politisk inspiratör till olika socialistiska rörelser i Sverige med det väsentligt bredare arbetet att skapa en samlingspunkt för information om och kontakter med Kina. Det var i den senare rollen du verkade som ordförande i Svensk-kinesiska föreningen under några år i skiftet 60- och 70-tal. Problemet då var, som Du själv markerat, att en del rödglödgade virrpannor ville göra den föreningen till en plattform för någon slags svensk revolution inspirerad av Kina. Det avvisade Du mycket bestämt, liksom vi som då var aktiva i den föreningen. Liknande försök fortsatte under 70-talet men avvisades. I det arbetet hade vi Ditt stöd – nu i Din roll som hedersordförande i föreningen. Det tragiska var ju samtidigt att informationen om Kina var bedrövlig i de stora medierna. Kanske 90% av allt som behandlades i medierna då var spekulationer och skvaller om maktkamp och alla slags verkliga eller inbillade avigsidor i Kina. Oavsett om några av dessa spekulationer senare visade sig riktiga så ”orkade” inte medierna skildra det verkliga Kina. Att Kina samtidigt ekonomiskt och kulturellt växte sig starkare – med undantag för kanske 2 - 3 år under kulturrevolutionens mest stormiga år – är än idag nästan okänt. Det går att visa med tillgänglig statistik, vilket Du också noterat. Allt detta fick vi som reste i Kina en del glimtar av, även om det då inte fanns statistik att tillgå.

I detta läge var en av föreningens viktigaste uppgifter att förmedla vad Kina sade om sig självt och omvärlden, något som etablerade medier ofta struntade i. En del har missuppfattat detta som att föreningen agerade som en Kina-papegoja. Så var det inte. Vad man själv tyckte om Kinas politik förklarade vi i föreningen vara en personlig fråga. Det viktiga var att man verkligen fick reda på vad Kina tyckte och tänkte i olika frågor. Att många begrep detta visade sig mycket tydligt i att föreningen (som då under några år hette Svensk-kinesiska vänskapsförbundet) växte kraftigt i antalet medlemmar. Som mest 1977–78 hade föreningen nära 10.000 medlemmar. Och det var verkliga medlemmar och inte, som då blivit vanligt, fiffel med medlemsregistret för att blåsa upp medlemsantalet för att få mer statsbidrag. Något ”statsbidrag” från Kina hade vi inte heller – det hade vi artigt tackat nej till sedan flera år tillbaka. Och bland medlemmarna fanns en stor bredd – alltifrån vanligt nyfikna människor till mer kända och inflytelserika som en arméchef, ambassadörer, politiker och kulturpersonligheter. Det fanns liknande vänskapsföreningar med Kina i andra länder. Vi fick ofta höra från dem att det breda arbete vi bedrev var en inspiration för dem. Och i allt detta hade vi Ditt stöd.

När nu Kina inte längre fungerar som en experimentverkstad för ett annorlunda samhälle har Du också fortsatt att verka för både förståelse för och kontakter med Kina – oavsett om Du eller andra gillar den kinesiska ledningens nuvarande politik. Du har citerat en av de verkliga Kinakännarna, Rewi Alley, med orden: ”Remember it is their country!” Det är en bra annorlunda beskrivning av förhållningssättet att både förstå och inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter, särskilt i de mellanstatliga relationerna– oavsett om man personligen eller politiskt gillar deras politik. För det är just detta som många inom de som kallar sig vänster eller försvarare av liberala synsätt inte begriper eller vill begripa – respekten för andra länders folk och deras förmåga att själva lösa sina problem och staka ut sin egen framtid utan inblandning av stormakter utifrån. Ditt förhållningssätt till Kina över åren är en viktig lärdom för alla dem som inte vill bli utnyttjade för stormakters intriger mot andra länder inför framtiden.

Torbjörn Wikland

------------------------------------------------------------------------------

Många hälsningar till Jan på 90-årsdagen. Varje gång Folket i Bild Kulturfront kommer i brevlådan, är Jans bidrag det första jag läser. Jag har inte läst allt, men de flesta av dina böcker. De är en grund för mig att stå på.
Antiimperialistiska hälsningar

Ingrid Erlingson

Ölme, Kristinehamn

------------------------------------------------------------------------------

Jag gratulerar Jan Myrdal att han fyller 90 år!  Min mor flyttade från Sverige till USA i 1948. Men i 2001 började lära mig svenska igen, då hittade jag Jan Myrdals små böcker på hennes bokhylla,
Tolv  på det Trettonde och Barndom, precis rätt storlek för en nybörjare. Och Jan Myrdal skrev sanningen!  Jag kände ömsinthet til någon jag hade aldrig träffat och var född 30 år tidigare.  
Tack för dina modiga ord genom år särskilt nu som vi kämpar emot Trump och sin kriglust och miljoförstörelse. Thank you. 
Lisa Marcus i Seattle

------------------------------------------------------------------------------

Jan Myrdal på besök i Växjö 6-7/11 2011 när han presenterade sin bok ”Röd stjärna över Indien”. Dels på stadsbiblioteket, dels på Linnéuniversitetet (inbjuden av journalisten och författaren Göran Palm). Bild 2592: samtal på biblioteket med intresserade. Bild 2587: på universitetet. 

Jan bodde över i vår bostadsrättsförenings gästrum och på bild 2583 sitter han i vårt vardagsrum.

Jag beundrar framför allt det kunnande och politiska linje som Jan har, men även energin hos en nu snart 90-årig ”gubbe”. 

Jan och hans författarskap gör att jag, 67-årig gubbe, inte lägger av utan fortsätter läsa, organisera och arbeta politiskt, nu med Kronoberg för fred och alliansfrihet, vår lokala Nej till Nato-förening.

Med vänlig hälsning,

Ulf Nilsson, Växjö

------------------------------------------------------------------------------

Gratulation till Jan Myrdal på 90-årsdagen

 

Kommunistiska Partiet och tidningen Proletären vill framföra våra varma gratulationer till Jan Myrdal på hans 90 årsdag.

Myrdal skrev en gång att ”Det tillhör de europeiska intellektuellas sociala uppgift att med jämna mellanrum göra sig socialt anpassade genom att bli besvikna på revolutionen.”

Själv har han aldrig gjort denna canossavandring in i de välanpassades skara. 90 år gammal är han lika socialt oanpassad som den 14-åring som en gång i tiden blev organiserad kommunist. 

Myrdal är lika utskälld av liberaler och finvänster som en gång i tiden August Strindberg på sin ålders höst. Även under förra sekelskiftets gryning växte motsättningarna i samhället, liberalismen som även tagit över inom vänster och arbetarrörelse drabbades av kris och ett mentalt tillstånd av intellektuell klaustrofobi bredde ut sig. 

August Strindberg, en revoltör med djupa rötter i svenskt bondehat mot herremän och akademiskt översitteri, tog fighten. Även om han inte alltid hade rätt i detaljerna så hade han rätt i sak och i ståndpunkt. Därför gav den tidens revolutionära vänster, det blivande kommunistpartiet, sitt stöd till den stridande författaren. Historiska paralleller – sådana brukar ju födelsedagsfiraren uppskatta – finns till de strider Jan Myrdal varit indragen i de senaste åren. 

Även om Myrdal inte alltid har rätt i detaljerna, så har han rätt i sak och i ståndpunkt. Och som Myrdal själv har skrivit: ”om jag enbart enades med sådana jag var absolut överens med skulle jag inte kunna existera utan för min egen hud”. Vi som vill förändra världen genom handling måste främst se till det som förenar och inte det som skiljer. 

Vi vill därför tacka födelsedagsfiraren för ett gott samarbete och hoppas få se hans namn i Proletärens spalter i många år framöver och utbringa ett fyrfaldigt leve för 90-åringen. Vi hoppas att han en gång får möjlighet att skriva självbiografin om 100-åringen som slog näven i bordet och talade klarspråk. 

Med kamratliga hälsningar 

 

Robert Mathiasson

Ordförande i Kommunistiska Partiet

 

Jenny Tedjeza

Chefredaktör på Proletären

------------------------------------------------------------------------------

Till Jan 90 år
 
Varmaste gratulationer på din 90-årsdag!
Din krönika är alltid det första jag läser i Folket i Bild/Kulturfront.
Att läsa dig är spännande och ofta politiskt ögonöppnande.
Jag hoppas på många års fortsättning!
Det är en ond tid vi lever i. Viktigast är kampen för freden. Jag är djupt oroad.
Lev väl!
 
Sigyn Meder
------------------------------------------------------------------------------

Hej Jan!

Här är min

"Sto lat - sto lat - niech 

zyje - zyje nam!..."

Etc.

Det är polska "Happy Birthday" - fast hos oss 

talar man om "100 år..."

:-)

Med bästa hälsningar, 

från Bergslagsskogen, 

Mariusz Kalinowski

------------------------------------------------------------------------------

Grattis på nittioårsdagen, Jan Myrdal!
 
Jag önskar dig många fler goda stunder - gärna av arbete.
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Andreasson
------------------------------------------------------------------------------
Till Jan Myrdalsällskapet
 
Hej
Med anledning av Jan Myrdals stundande 90-årsdag vill jag gärna dela med mig av ett mycket varmt och trevligt minne.
 
Vid mitt dåvarande arbete med utställnings - och programverksamhet vid Banmuseet (numera Järnvägens Museum) i Ängelholm fick jag möjligheten att producera utställningen Meccano - Ingenjörsvetenskap för gossar, tillsammans med Jan och Gun, och under de kommande åren också arrangera turnén av utställningen till ett flertal orter i Sverige och övriga nordiska länder.
 
Under hösten 2002 kontaktade jag Jan med frågan om han var intresserad av att medverka i en Meccanoutställning kommande sommar vid Banmuseet i Ängelholm. Det visade sig bli början på en fantastisk bekantskap med Jan och även Maj och Peter Langhorst (Firma Eskader) som också bidrog till utställningen med både föremål och god kunskap.
 
Utställningsplanerna började med att jag blev bjuden hem till Jan och Gun i Skinnskatteberg (Dagarn) för att gå igenom Meccanosamlingarna, böcker och tidskrifter samt de modeller som skulle kunna ställas ut. Det blev flera oförglömliga besök i Västmanland och jag insåg snabbt hur lite jag egentligen visste om Meccano och historien kring teknologin. En oerhört lärorik och spännande tid började.
 
Under vintern/våren 2002-03 skrev Jan samtliga utställningstexter och färdigställde ett antal modeller som skulle ingå i utställlningen. I Ängelholm jobbade vi med utställningens upplägg och utformning med föremål samt produktion av text- och bildmaterial. Utställningen invigdes i juni 2003 av Jan, med en rekordstor publik på plats, och visades i Ängelholm under sommaren 2003.
 
Det blev mycket publicitet kring utställningen och efterfrågan var stor, så vi packade ihop alla föremål, montrar, bilder och texter och gjorde klart för turné. Under åren 2003 - 2009 visades Meccanoutställningen, förutom i Ängelholm,  bl a vid Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, Norska Jernbanemuseet i Hamar, Finska Järnvägsmuseet i Hyvinge, Jernbanemuseet i Odense och Danmarks Tekniska Museum i Helsingör, Regionmuseet i Kristianstad, Komtek/Kulturverkstaden i Örnsköldsvik och avslutningsvis vid Nostalgimässan i Strängnäs.
 
Dåvarande chefen vid Banmuseet, Lars Olov Karlsson, var mycket positiv till utställningen och jag fick förmånen att medverka i uppsättningen av utställningen på ett flertal av orterna.
 
Min födelsedagshälsning till Jan lyder alltså:
Ett stort och varmt tack Jan, för att jag fått lära känna och arbeta tillsammans med Dig med Meccanoutställningen under åren i början av 2000-talet!
 
Bästa hälsningar 
/Mai Kurdve 
och arbetskamrater vid Banmuseet Ängelholm, som deltog i arbetet med Meccanoutställningen. 
 
Jag bifogar några bilder och lämnar gärna ytterligare information och fler bilder om så önskas.
invign_press_jan1.jpg         
 
------------------------------------------------------------------------------

Jan,

Inte kan du ha tänkt, som skolpojke i New York på 40-talet, att du en dag skulle ta steget in på ditt tionde årtionde och fortfarande ha så mycket kvar att göra! Vi är glada att du inte har tröttnat.

Som en födelsedagshälsning vill jag skicka dig ett fotalbum, från den minnesrika resan till Istanbul i 2005, som har varit undanstoppat i en gammal dator i en Windows version som inte längre finns. På den tiden hade vi inte wifi-anslutning hemma. Man tvingades använda modem. USB stickor var sällsynta. Men på något sätt laddade man ner bilder från kameran till en dator redan då, även om de omedelbart föll i glömska.

Så är det med ungdoms minnen. Och du var ung - bara 78 år - när du, Peter, Sigyn och jag upplevde intensiva dagar tillsammans i Istanbul. Gun sa ”Åk Myrdal, det är viktig” även om det var svensk midsommar. Och dina insatser för solidaritetsrörelsen för Irak har varit avgörande. Detta måste påpekas.

Mycket har hänt i världen och i ditt liv under det sista årtiondet. Gun har stillsamt lämnat oss, du fyllde 80 och gifte om dig med ännu en underbar kvinna, den livliga och frispråkiga Andrea. Ett litterärt sällskap har bildats och biblioteket gjorts klart för forskning, Må den sista delen av ditt århundrade blir lika produktiv som hittills!

Vi reser till USA på släktbesök under tiden du fyller men vill dagen till ära gratulera födelsedagsbarnet!

Hälsningar, Mike & Bodil 

------------------------------------------------------------------------------
 

From Ramsey Clark to Jan Myrdal

It is no easy task to stand against the policies and programs of those who run society -- the governments, the banks, the wealthy -- and who establish the rules most people accept of what is right and what is wrong. But it is those individuals who see through the fraud of this establishment definitions of right and wrong who, by challenging it, help to make history when they win and help to defend truth even when they fall short of winning.

For what he has done throughout his lifetime in defending the downtrodden of the earth despite the hostility of those who run European society, Dr. Jan Myrdal has won the affection of billions of people around the world.  I would like to send Dr. Myrdal my best wishes upon his 90th birthday.

Ramsey Clark,

USA

------------------------------------------------------------------------------

Mina hjärtliga gratulationer på födelsedagen!
 
Skickar med några bilder som togs när du besökte Enhetsgruppens antikvariat för några år sedan. 
Du är välkommen att besöka oss igen under lugnare former om du vill det.
Du var imponerad över antalet titlar av dig som antikvariatet hade då och fortfarande finns det ett 60-tal olika.
 
Lasse Persson
Helsingborg
(Ansvarig för Enhetsgruppens antikvariat)
1980655_10203329840148354_311015313_n.jpg
 
1947639_10203329836908273_1993906718_n.jpg
------------------------------------------------------------------------------
Stort grattis på bemärkelsedagen Jan! Du ät den svenske författare som betytt mest för mig under mina år.
Glömmer aldrig ditt besök i Gävle under slutet av 60-talet. Jag sätter in ett bidrag till biblioteket.
Stefan Pettersson Gävle
------------------------------------------------------------------------------
Grattis på stora dagen Jan
Hipp hipp hurra hurra hurra hurra
Önskar Olle och Gaj Asp från ett idag soligt och varmt Arvidsjaur. Vi har kört med vår Citroën Berlingo och lilla husvagnen Malo Tito genom Norge upp till Lofoten. Nu på väg söderut på Inlandsvägen.
Bilden är riktigt bra på Jan när han serveras ett glas Gula Änkan av Skansen på Snidaregatan maj 2013.
Vi hoppas att det blir en fin dag i Varberg.
Olle Asp, Egypten
 
Champagne8115.jpeg
 
------------------------------------------------------------------------------
Många lyckönskningar Jan Myrdal
Du har som skriftställare betytt, och betyder, mycket för mig. Både i mitt arbete i statsförvaltningen (pension 2015) och som medborgare. Särskilt vå saker vill jag nämna.
1. Din diskussion i Den onödiga samtiden om Boströms betydelse och förändringarna i överhetens tänkande under 1970-talet.
2. Debatten i SvD sommaren 1980 om ny klass och parasitism då Du skriver om samtalets möjlighet samt om hur överheten delat sig i två. Där de å ena sidan kämpar om makten, å andra sidan enas i att hålla folket utanför makt.
Ditt arbete är ovärderligt för en förnuftig samhällsutveckling
Hälsar
Nils Eklund
------------------------------------------------------------------------------
 
 Screen_Shot_2017-06-18_at_14.56.44.png
I samband med födelsedagsfirandet har även en mängd människor valt att stödja biblioteket genom att skänka ett ekonomiskt bidrag till Jan Myrdalsällskapet, samtliga skall ha stort tack!
 
Joel Abrahamsson VarbergIngemar Albertsson Göteborg, Arne Andersson Norberg, Johnny Andersson Åskloster, Lars Andreasson Lidingö, Olle Asp Hällingsjö, Gaj Asp Hällingsjö, Ole Backström Hjo, Jan Bergsten Skarpnäck,  Ulf Bjerén Karlskrona, Lars Björklund Lund,Sissela Björnsson Sturkö, Pie Blume Rönninge, Cecilia Cervin Lund, Peter Dalgren Lidingö, Håkan Danielsson Angered, Yvonne Elfström Hässelby, Ingrid Erlingson Kristinehamn, Aant Elzinga Göteborg, Peter Ekström Nora, Jannika Fahlander Stockholm, Anders Fogelström Borgstena, Marianne Fogelström Borgstena, Jan Fredriksson Helsingborg, Gerd Fuentes Lundgren Vällingby, Solveig Giambanco Stockholm, Tommy Grahn Johanneshov, Tommy Gustavsson Spånga, Elisabeth Hallin Varberg, Harald Hallén Boden, Anton Honkonen Göteborg, Katrin Honkonen Göteborg, Hans Isaksson Stockholm, Thomas Isaksson Blomstermåla, Dan Israel Stockholm, Stefan Johansson Halmstad, Gunnar Johansson Stockholm, L Johansson, Perry Johansson Viq Stockholm, Sten-Erik Johansson Gnesta, Marisa Kalinowski Kopparberg, Jan-Anders Karlsson Hajom, Åke Kilander Stockholm, Maj Kurdve Vejbystrand, Benny Larsson Varnhem, Jan Lind Älta, Erik Lindell Malmö, Lena Lindberg Göteborg, Lars Lindgren Skellefteå, Lasse Lindström Kista, Joakim Liljegren Västra Karup, Jan Lionel Mellberg Saltsjöbaden, Mats LundinChrister Lundgren Vällingby, Mikael Löwegren Ryssby, Jan Magnusson Sundsvall, Sigyn Meder Järfälla, Bjarne Moelv Eskilstuna, Per-Åke Moström Göteborg, Anders Mård Stockholm, Ann-Margareta Nilsson Varberg, Ulf Nilsson Växjö, Mikael Nyberg Bagaremossen, Tom Andreas Palmaer Stockholm, Lars Persson Helsingborg, Ola Persson Solna, Johan Fredrik Persson Vällingby, Stefan Pettersson Gävle, Jan Erik Romson Stockholm, Anders Romelsjö Stockholm, Åke Setrus Åkersberga, Björn Stille Växjö, Victoria Strand Stockholm, Berit Trogen Göteborg, Eva Wergild Skarpnäck, Lennart Wiborgh Lund, Torbjörn Wikland Kungsängen, Anders Åsman Karlskrona.