Jan Myrdal på Socialistiskt forum i Stockholm

Lördagen den 27 november kl 10.00 till 18.00
Socialistiskt Forum i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

RÖD STJÄRNA ÖVER INDIEN?
Klockan14.30 till 15.45 i Fabiansalen
  Om att gå med naxaliterna.
  Jan Myrdal föreläser om sin senaste indienresa
  och kommande indienbok.
  Samtalsledare Joakim Boström.
Arrangör:
  Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm.

Förutom FiBs arrangemang enligt ovan pågår under
hela dagenSocforum_2010_affisch_240 ett antal programpunkter parallellt i
olika lokaler i ABF-huset.
Hela programmet hittar du här:
www.abfstockholm.se/socialistisktforum/