Om Indien på Linnéuniversitetet

Jan Myrdal talade om sin bok "Röd stjärna över Indien" på Linnéuniversitetet i Växjö 7 november 2011.

Mötet arrangerades av Folket i Bild i Växjö och lokalen blev full. Ordföranden Ulf Nilsson tog några bilder och berättar:

-Två lokala M-politiker ville stoppa Jan Myrdal att framträda på Biblioteket eftersom det är en skattefinansierad lokal, åtminstone skulle han inte "få stå oemotsagd". Men ingen av dem tog tillfället i akt att säga emot JM!

FullsattL

◊ Lokalen var fullsatt.

SamtalL

JMGoranPalmL

◊ Tillsammans med Göran Palm, lektor i Media och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han har skrivit boken "Det röda Kronoberg" om arbetarrörelsen i länet.

EftermotetL