Skicka gärna brev, men avvakta med böcker

Intresset för att skicka böcker och personliga brev till Kality-fängelset i Etiopien har varit mycket stort. Men avvakta med att skicka ned böcker eftersom fängelsebiblioteket har svårt att hantera dem i dagsläget, säger Martin Schibbyes mamma Karin Schibbye.

Journalistförbundets hemsida kom denna uppmaning från Karin Schibbye 6 februari.

− Det känns fantastiskt att så många visar intresse för fängelsebiblioteket. Samtidigt har jag fått signaler från fängelset att det är svårt för dem att hantera böckerna i dagsläget. De behöver tid på sig för att få fängelsebiblioteket på plats fysiskt och administrativt först. Skicka gärna brev till Martin och Johan men mitt råd är att avvakta med att skicka ned böcker. Det är viktigt att fängelsebiblioteket verkligen kommer i gång och blir en långsiktig satsning som finns kvar även när Martin och Johan kommit hem, säger Karin Schibbye.

Att få ett personligt brev om vad som händer i vår del av världen kommer att betyda mycket för Martin och Johan. De känner stöd från sina medmänniskor och får också i sin utsatta situation en ovärderlig kontakt med omvärlden. Breven till Martin och Johan måste vara skrivna på engelska och skickas till följande adress:

Johan Persson / Martin Schibbye

Kality Prison Zon 7

Addis Abeba Prison

Administration

P O Box 2436

Addis Abeba

Ethiopia

Du kan också bidra till Journalistförbundets och Reportrar utan gränsers insamling till förmån för de svenska journalisternas omkostnader. Betala in på bankgironummer 5567-3818 och märk inbetalningen Martin och Johan.

Läs mer om Martin Schibbye och Johan Persson på www.sjf.se/martinochjohan och på Twitter under hashtaggen #EthiopiaSwedes