Recension: BANGLADESH

Jan Myrdal recenserade Bosse Kramsjös Bangladesh, på upptäcktsfärd i verkligheten i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2012. "Han skildrar folket i Bangladesh på dess egna villkor", säger Myrdal. "Läs den."

Bosse Kramsjö har arbetat i Bangladesh under många år i flera omgångar. Men inte som officiell "hjälpare" med

Boken

möjlighet att lägga undan 100.000 SEK om året. Han har arbetat för Svalorna och bangladeshiska Shamunnay.

Det som skiljer de organisationer han arbetat för från officiella västliga "hjälparorganisationer" - närmast verk för utbetalningar till nykoloniala ämbetsmän framgår av Svalornas målsättning för arbetet i Bangladesh:

"Under åren som Svalorna har arbetat i Bangladesh har frågor om fattigdomsbekämpning, miljö, ekologiskt jordbruk och hållbar utveckling varit i fokus. Svalorna arbetar för de fattigaste av fattiga genom att arbeta med deras ekonomiska utveckling och stärka deras rättigheter.

Svalorna arbetar i partnerskap med våra samarbetsorganisationer och utvecklar tillsammans med dem program. Vi har länge haft nära samarbete med flera mindre organisationer runt om i Bangladesh. Genom detta arbetar vi för att uppnå långsiktig och hållbar utveckling."

DETTA INNEBÄR att den bok Bosse Kramsjö skrev (och för några år sedan gav ut på svenska och bangla) om folket och om landet har ett annat och riktigare perspektiv än det mesta som skrivs utifrån om Sydasien.

Han skildrar folket i Bangladesh på dess egna villkor. Därmed vrider han perspektivet rätt. Såväl den härskande klassen som det utländska herrskapet visas i en riktig belysning; underifrån.

Folkets liv och arbete; bruk och sedvanor skrivs inte som gängse "eländesporr", för att ta hans eget uttryck. Också de i medierna återkommande "översvämningskatastroferna” sätts i sitt riktiga sammanhang - både katastrofala och för folkets näring lika nödvändiga som Nilens översvämningar.

JAG HAR INTE SETT att boken i Sverige fått den uppmärksamhet den förtjänar. Men den som bättre vill första Sydasien bör läsa den.

Visst finns mer att läsa in sig på om detta land. Både det om blodiga skeendet 1970/71 ur vilket staten Bangladesh föddes och de politiska och sociala militanta upprorsrörelserna i dag; men börja gärna med Kramsjö.