Inför årets nobelpris i litteratur

Inför årets spekulationer om vem som ska få Nobels litteraturpris kontaktade SVTs internetsida för samhällsdebatt Jan Myrdal och undrade om han inte var intresserad av att delta i en debatt om och kring litteraturpriset och eventuella pristagare. Detta blev svaret.

(Hans inlägg finns också på http://svtdebatt.se)

Om Nobelpriset

Nobelpriset är ett stort och internationellt ryktbart litterärt pris och vissa av de författare som fått det sedan 1901 har varit av betydelse. Andra inte.

Att det är Svenska akademien som delar ut det beror - som jag påpekade i Dagens Nyheter 2 maj 2010 - på att Wirsén intrigant och avsiktligt såg till att Alfred Nobels testamente fellästes.

Den fejkade läsningen har gett Svenska akademien en betydelse som denna allmänt medelmåttiga institution annars inte kunnat få. Till och med jag har utomlands uppvaktats av författare jag dittills respekterat för att jag som svensk intellektuell skulle verka för deras kandidatur.

Sartre gjorde helt rätt som vägrade priset. Han har också bevarat sitt intellektuella inflytande även efter döden. Laxness som gjorde misstaget att acceptera det förlorade däremot - som han sedan bittert påpekade - på priset sin publik.

Namnet på mottagaren blir nu av marknadsskäl viktigt för något förlag och prisutdelningen när vederbörande hjälper konungen skaka hand sedan ett populärt mediejippo. Men av något verkligt intellektuellt och litterärt intresse är det inte.