Om webbplatsen

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Integritetspolicy

Inom Jan Myrdalsällskapet behandlar vi personuppgifter för användare av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem.

Genom att lämna dina personuppgifter till Jan Myrdalsällskapet och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Jan Myrdalsällskapet begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1. Vilka personuppgifter samlar Jan Myrdalsällskapet in?

Jan Myrdalsällskapet samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Språk och nationalitet
 • Betal/kreditkortsinformation
 • Cookies/IP-adress
 • Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med Jan Myrdalsällskapet.

2. När samlar Jan Myrdalsällskapet in personuppgifter?

Jan Myrdalsällskapet samlar in personuppgifter i samband med att du beställer och nyttjar våra tjänster. Jan Myrdalsällskapet kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Jan Myrdalsällskapet, såsom Google och sociala medier. Om du på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev eller liknande kommer Jan Myrdalsällskapet att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Jan Myrdalsällskapet samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3. Varför samlar Jan Myrdalsällskapet in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Jan Myrdalsällskapet för att:

 • Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
 • Bearbeta bokningar och beställningar av sina tjänster
 • Individualisera kommunikationen med dig
 • Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
 • Analysera och förbättra kvaliteten på sina tjänster
 • Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
 • För att kunna fullgöra Jan Myrdalsällskapet skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4. Var lagrar Jan Myrdalsällskapet personuppgifter?

Jan Myrdalsällskapet lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Jan Myrdalsällskapets policy är att ett så litet antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Jan Myrdalsällskapet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Jan Myrdalsällskapet anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5. Hur länge lagrar Jan Myrdalsällskapet personuppgifter?

Jan Myrdalsällskapet lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Jan Myrdalsällskapets policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6. När delar Jan Myrdalsällskapet personuppgifter?

Jan Myrdalsällskapet delar endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Jan Myrdalsällskapet ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Jan Myrdalsällskapet delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Jan Myrdalsällskapet räkning.

Jan Myrdalsällskapet kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Jan Myrdalsällskapet är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Jan Myrdalsällskapet överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7. Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Jan Myrdalsällskapet att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Jan Myrdalsällskapet behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Jan Myrdalsällskapet och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Jan Myrdalsällskapet. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Jan Myrdalsällskapet och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Jan Myrdalsällskapet tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Jan Myrdalsällskapet inte längre kan tillhandahålla dem.

8. Cookies

Jan Myrdalsällskapet använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

9. Överlåtelse

Om Jan Myrdalsällskapet säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

10. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Jan Myrdalsällskapet, c/o Modigh, Pilegården 6C, 436 35 Askim, e-post: info@janmyrdalsallskapet.se

11. Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Jan Myrdalsällskapet behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Jan Myrdalsällskapet, c/o Modigh, Pilegården 6C, 436 35 Askim. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2023-12-31