Texter av och med Jan Myrdal

1.  Myrdal, Jan, 1927-2020Folkets hus : samtal vid en invigning /  Jan Myrdal1953
2.  Myrdal, Jan, 1927-2020Hemkomst : roman / Jan Myrdal1954
3.  Myrdal, Jan, 1927-2020Jubelvår : roman / Jan Myrdal1955
4.  Myrdal, Jan, 1927-2020Att bli och vara : roman / Jan Myrdal1956
5.  Myrdal, Jan, 1927-2020Badrumskranen / Jan Myrdal1957
6.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kulturers korsväg : en bok om Afghanistan / med illustr. av Gun Kessle1960
7.  Myrdal, Jan, 1927-2020Rescontra : utdrag ur avräkningsbok för personliga conti /  Jan Myrdal1962
8.  Myrdal, Jan, 1927-2020Bortom berg och öknar : Afghanistan, ett framtidsland / text: Jan Myrdal ; bild: Gun Kessle1962
9.  Myrdal, Jan, 1927-2020Rapport från kinesisk by / med illustr. av Gun Kessle1963
10.  Myrdal, Jan, 1927-2020Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell / Jan Myrdal1964
11.  Myrdal, Jan, 1927-2020Söndagsmorgon / Jan Myrdal1965
12.  Myrdal, Jan, 1927-2020Turkmenistan : en revolutions övergångsår / bilder av Gun Kessle1966
13.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resa i Afghanistan / Jan Myrdal ; illustrustrationer av Gun Kessle1966
14.  Kessle, Gun, 1926-2007Kinesisk resa / fotografier: Gun Kessle, text: Jan Myrdal ; förf.:s engelska text övers. av Arnold Åkesson1966
15.  Myrdal, Jan, 1927-2020Samtida / Jan Myrdal1967
16.  Myrdal, Jan, 1927-2020Rapport från kinesisk by / Jan Myrdal1967
17.  Myrdal, Jan, 1927-2020Moraliteter / Jan Myrdal ; illustr. av Gun Kessle1967
18.  Myrdal, Jan, 1927-2020Fallet Myglaren / red. av Jan Myrdal1967
19.  Strindberg, August, 1849-1912Ordet i min makt : läsebok för underklassen / August Strindberg ; sammanställd av Jan Myrdal1968
20.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [1] /  Jan Myrdal1968
21.  Myrdal, Jan, 1927-2020Två folkhemsromaner / Jan Myrdal1968
22.  Kessle, Gun, 1926-2007Ansikte av sten : staden Angkor i Kambodja : uppgång, storhet och fall : en berättelse om vår tid / Gun Kessle, Jan Myrdal1968
23.  Svenska radiopjäser 1969 / med inledning av Sigvard Mårtensson1969
24.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 2 /  Jan Myrdal1969
25.  Myrdal, Jan, 1927-2020Garderingar / illustr. av Gun Kessle1969
26.  Myrdal, Jan, 1927-2020Moraliteter och Garderingar / Jan Myrdal ; illustr. av Gun Kessle1970
27.  Kessle, Gun, 1926-2007Kina : revolutionen går vidare / Gun Kessle och Jan Myrdal1970
28.  Kessle, Gun, 1926-2007Albansk utmaning / Gun Kessle, Jan Myrdal1970
29.  Myrdal, Jan, 1927-2020Tal om hjälp : anteckningar om hjälp och hjälpare 1959-1971 på förekommen anledning publicerade / Jan Myrdal1971
30.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 3 /  Jan Myrdal1971
31.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resa i Afghanistan / med illustr. av Gun Kessle1971
32.  Myrdal, Jan, 1927-2020Turkmenistan : en revolutions övergångsår /  Jan Myrdal1972
33.  Myrdal, Jan, 1927-2020Ett femtiotal /  Jan Myrdal1972
34.  Myrdal, Jan, 1927-2020B. Olsen löper livet ut : ett svenskt tvärgrepp i 13 bilder / illustr. av Gun Kessle1972
35.  Myrdal, Jan, 1927-2020Västerlandets imperialism i Kina under 400 år : en redogörelse för den västliga imperialismens angrepp på Kina i ljuset av den nuvarande opinionen : från de första kontakterna till slutet av första världskriget / [sammanställd av] Rewi Alley, Hans Miller, utg. i samarbete med Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet ; Jan Myrdal ; övers. från engelskan [från orig.-manuskr.]: Anders Lennartsson, Magnus Hedlund.1973
36.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 4 /  Jan Myrdal1973
37.  Myrdal, Jan, 1927-2020För en enad vänster i årets val / Jan Myrdal, Greta Hofsten, Gunnar Hjalmarsson.1973
38.  Myrdal, Jan, 1927-2020Att bli och vara / Jan Myrdal1973
39.  För en enad vänster i årets val / artiklar av Jan Myrdal1973
40.  Gustafsson, Lars, 1936-2016Den onödiga samtiden / Lars Gustafsson, Jan Myrdal1974
41.  Gustafsson, Lars, 1936-2016Den onödiga samtiden / Lars Gustafsson, Jan Myrdal1974
42.  Balzac, Honoré de, 1799-1850Katarina av Medici : Tre politiska artiklar / med efterord av Jan Myrdal ; övers. av Jan Stolpe1974
43.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 6 Lag utan ordning /  Jan Myrdal1975
44.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 51975
45.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kinesiska frågor från Liu Ling 1975 / Jan Myrdal1975
46.  Myrdal, Jan, 1927-2020Karriär : [roman] / Jan Myrdal1975
47.  Myrdal, Jan, 1927-2020Hemkomst : roman / Jan Myrdal1975
48.  Gustafsson, Lars, 1936-2016Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk / Lars Gustafsson, Jan Myrdal1975
49.  Balzac, Honoré de, 1799-1850Byprästen / Honoré de Balzac ; översättning av Jan Stolpe ; med efterord av Jan Myrdal1975
50.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [7] Tyska frågor / Jan Myrdal1976
51.  Myrdal, Jan, 1927-2020Karriär / Jan Myrdal1976
52.  Kessle, Gun, 1926-2007Ondskan tar form / [foto:] Gun Kessle ; text: Jan Myrdal1976
53.  Gustafsson, Lars, 1936-2016Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk : [åtta år efter ockupationen] / Lars Gustafsson, Folke Isaksson, Jan Myrdal1976
54.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [8] Avgörande år : svenska frågor 1975-77 / i urval av Lars Åke Augustsson ; förord av Stefan Lindgren1977
55.  Myrdal, Jan, 1927-2020Sidenvägen : en resa från Höga Pamir och Ili genom Sinkiang och Kansu / Jan Myrdal ; bilder av Gun Kessle1977
56.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kina efter Mao Tsetung : anteckningar kring uppgörelsen med ”de fyra” / Jan Myrdal1977
57.  Kritik som vapen och verktyg : ny tysk marxistisk forskning och debatt kring film, teater, musik och litteratur / urval och förord av Jan Myrdal ; övers. av Roland Adlerberth1977
58.  Kessle, Gun, 1926-2007En världsbild / [bild:] Gun Kessle ; med text av Jan Myrdal1977
59.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 9 Klartexter /  Jan Myrdal1978
60.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 11 Kampuchea och kriget : inlägg och polemiker /  Jan Myrdal1978
61.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 10 /  Jan Myrdal1978
62.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kampuchea invaderat : två tal och två artiklar / Jan Myrdal1979
63.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kampuchea hösten 1979 / text och foto av Jan Myrdal1979
64.  Kessle, Gun, 1926-2007Kampucheas heliga Angkor / Gun Kessle, Jan Myrdal1979
65.  Balzac, Honoré de, 1799-1850Om litteraturens teori och praktik / Honoré de Balzac ; artiklar i urval av Jan Myrdal ; övers. av Björn Larsson1979
66.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resa i Afghanistan / Jan Myrdal ; med ill. av Gun Kessle1980
67.  Myrdal, Jan, 1927-2020Indien väntar / Jan Myrdal ; bilder av Gun Kessle ; [kartor av Björn Bergström]1980
68.  Myrdal, Jan, 1927-2020Strindberg och Balzac : essayer kring realismens problem / Jan Myrdal1981
69.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 12 Dussinet fullt /  Jan Myrdal1982
70.  Myrdal, Jan, 1927-2020Barndom / Jan Myrdal1982
71.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 13 Den trettonde /  Jan Myrdal1983
72.  Myrdal, Jan, 1927-2020Kinesisk by 20 år senare : rapport med frågetecken / Jan Myrdal ; Gun Kessle (foto)1983
73.  Myrdal, Jan, 1927-2020En illojal europés bekännelser : roman / Jan Myrdal ; övers. från engelska av Jan Stolpe1983
74.  Kessle, Gun, 1926-2007Bortom bergen : bilder från Binglingsi, Maijishan, Dunhuang och andra helgedomar längs den gamla vägen : med ett inledande resonemang kring resandet, seendet och konsten / Gun Kessle, Jan Myrdal1983
75.  Axelsson, Per, 1944-Kampuchea : krigen, politiken, diplomatin / Per Axelsson, Gunnar Bergström, Jan Myrdal m fl1983
76.  Myrdal, Jan, 1927-2020Barndom / Jan Myrdal1984
77.  Myrdal, Jan, 1927-2020En annan värld / Jan Myrdal1984
78.  Myrdal, Jan, 1927-2020Rapporter från kinesisk by : Liu Lin 1962-1982 / Jan Myrdal ; foto: Gun Kessle1985
79.  Myrdal, Jan, 1927-2020Indien väntar / Jan Myrdal ; [kartor av Björn Bergström]1985
80.  Myrdal, Jan, 1927-2020En annan värld / Jan Myrdal1985
81.  Myrdal, Jan, 1927-2020Sidenvägen : en resa från Höga Pamir och Ili genom Sinkiang och Kansu / Jan Myrdal1986
82.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resa i Afghanistan / Jan Myrdal ; med illustrationer av Gun Kessle1986
83.  Myrdal, Jan, 1927-2020”Ord & avsikt / Jan Myrdal1986
84.  Myrdal, Jan, 1927-2020Moraliteter : och Garderingar / Jan Myrdal ; illustrationer av Gun Kessle1986
85.  Myrdal, Jan, 1927-2020Karriär / Jan Myrdal1986
86.  Myrdal, Jan, 1927-2020Jubelvår : roman / Jan Myrdal ; illustrationer av Svenolov Ehrén1986
87.  Myrdal, Jan, 1927-2020Bortom berg och öknar : Afghanistan – ett framtidsland / text: Jan Myrdal ; bild: Gun Kessle1986
88.  Myrdal, Jan, 1927-2020Badrumskranen / Jan Myrdal1986
89.  Myrdal, Jan, 1927-2020Att bli och vara / Jan Myrdal1986
90.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [14] 14! /  Jan Myrdal : [med personregister över Jan Myrdals 14 skriftställningar och sju fristående böcker inom samma ram]1987
91.  Myrdal, Jan, 1927-2020Folkets hus : samtal vid en invigning / av Jan Myrdal1987[1954]
92.  Myrdal, Jan, 1927-2020Diderot : föreläsningar 1987 / av Jan Myrdal, Lars Furuland1987
93.  Myrdal, Jan, 1927-2020Brev från en turist / Jan Myrdal ; bilder av Gun Kessle1987
94.  Myrdal, Jan, 1927-2020Barndom / Jan Myrdal1987
95.  Myrdal, Jan, 1927-2020Den albanska utmaningen 1968-1986 / Jan Myrdal ; foto: Gun Kessle1987
96.  Palmér, Torsten, 1921-Stalins fotografer : pressbilden som vapen under den första femårsplanen 1929-1932 / Torsten Palmér, Jan Myrdal, Olle Stenholm1988
97.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [15] En annan ordning : litterärt & personligt /  Jan Myrdal1988
98.  Myrdal, Jan, 1927-2020Pubertet : en samling utskriven hösten 1946 : refuserad i februari 1947 : nu publicerad med en kommenterande inledning fyrtiotvå år senare / Jan Myrdal ; illustrationer till texten av Svenolov Ehrén från 1946 och 19471988
99.  Myrdal, Jan, 1927-2020En Meccanopojke berättar : eller anteckningar om ett borgerligt förnuft / Jan Myrdal ; [foto: Gun Kessle]1988
100.  Myrdal, Jan, 1927-2020En Meccanopojke berättar : eller anteckningar om ett borgerligt förnuft / Jan Myrdal ; [foto: Gun Kessle]1988
101.  Myrdal, Jan, 1927-2020En illojal europés bekännelser : roman / Jan Myrdal ; översättning från engelskan av Jan Stolpe1988
102.  Myrdal, Jan, 1927-20203 x Sovjet : kommenterade resor från åren 1960, 1965 och 1988 / Jan Myrdal ; foto: Gun Kessle1988
103.  Myrdal, Jan, 1927-2020Tolv på det trettonde : en berättelse / Jan Myrdal1989
104.  Myrdal, Jan, 1927-2020Tolv på det trettonde : en berättelse / Jan Myrdal1989
105.  Myrdal, Jan, 1927-2020Söndagsmorgon : Nordisk trio / Jan Myrdal1989
106.  Myrdal, Jan, 1927-2020En Meccanopojke berättar eller Anteckningar om ett borgerligt förnuft / av Jan Myrdal ; [foto: Gun Kessle]1989
107.  Myrdal, Jan, 1927-2020Franska revolutionens bilder : Jean-Louis Prieurs teckningar med kommentarer samt Partiska ställningstaganden av år 1989 / Jan Myrdal1989
108.  Myrdal, Jan, 1927-2020Barndom / Jan Myrdal1989
109.  Myrdal, Jan, 1927-2020En annan värld / Jan Myrdal1989
110.  Zetterling, Leif, 1940-Ett 80-tal / Leif Zetterling ; med texter och efterord av Jan Myrdal1990
111.  Myrdal, Jan, 1927-2020Tolv på det trettonde : en berättelse / Jan Myrdal1990
112.  Myrdal, Jan, 1927-2020Tolv på det trettonde : en berättelse / Jan Myrdal1990
113.  Myrdal, Jan, 1927-2020På resa : anteckningar och bilder / Jan Myrdal & Gun Kessle1991
114.  Myrdal, Jan, 1927-2020Bortom berg och öknar : tre klipptempel vid Sidenvägen : några ord till en utställning med Gun Kessles bilder / av Jan Myrdal1991
115.  Myrdal, Jan, 1927-20205 år av frihet : 1830-1835 : Daumier & Grandville mot bankirernas Kung Päron / Jan Myrdal ; översättningar av Jan Stolpe ; grafisk formgivning av Leif Zetterling1991
116.  Strindberg, August, 1849-1912Ordet i min makt : läsebok för underklassen / August Strindberg ; sammanställd av Jan Myrdal1992
117.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 17 Det nya Stor-Tyskland /  Jan Myrdal1992
118.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 16 Tidens ålder /  Jan Myrdal1992
119.  Myrdal, Jan, 1927-2020En barndom i tre avsnitt / Jan Myrdal1992
120.  Kessle, Gun, 1926-2007När Västerlandet trädde fram : ondskan tar form / Gun Kessle ; text av Jan Myrdal ; förord av Elias Cornell1992
121.  Myrdal, Jan, 1927-2020Inför nedräkningen : inlagt i privata registret sommaren 1992 / Jan Myrdal1993
122.  Jules Verne-magasinet : en antologi : ur 40-talets populäraste novellmagasin / redigerad av Jan Myrdal ; [Eric S Ambrose …] ; [efterord och bibliografi: Maths Claesson]1993
123.  Myrdal, Jan, 1927-2020När morgondagarna sjöng : från glömda år : en berättelse / Jan Myrdal1994
124.  Myrdal, Jan, 1927-2020En fest i Liu Lin eller Ett nytt, ett annat, kinesiskt årtusende / Jan Myrdal ; bilder av Gun Kessle1994
125.  Andra tider : läsebok för folkhemmet : novellantologi / redigerad av Crister Enander1994
126.  Myrdal, Jan, 1927-2020När morgondagarna sjöng : från glömda år : en berättelse / Jan Myrdal1995
127.  Myrdal, Jan, 1927-2020André Gill : konstnären som gav den politiska bilden ny form i skiftet mellan andra kejsardömet och tredje republiken i Frankrike / av Jan Myrdal ; [foto av Erik Cornelius …]1995
128.  Myrdal, Jan, 1927-2020André Gill : konstnären som gav den politiska bilden ny form i skiftet mellan andra kejsardömet och tredje republiken i Frankrike / av Jan Myrdal1995
129.  Röster i Sörmland : en antologi / av Håkan Boström ; [illustrationer: Signe Aspenström …]1996
130.  Det nygamla klassamhället / antologin är utgiven av Grafiska fackföreningen Stockholm under 150-årsjubileet ; redaktör: Sture Ring ; [Jan Myrdal …]1996
131.  Myrdal, Jan, 1927-2020México : dröm och längtan / Jan Myrdal och Gun Kessle1996
132.  Myrdal, Jan, 1927-2020Drömmen om det goda samhället : kinesiska affischer 1966-76 / Jan Myrdal och Per-Olow Leijon1996
133.  Myrdal, Jan, 1927-2020Strindberg och antisemitismen /  Jan Myrdal1998
134.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 18 I de svartare fanors tid : texter om litteratur, lögn och förbannad dikt /  Jan Myrdal1998
135.  Myrdal, Jan, 1927-2020Maj : en kärlek / Jan Myrdal1998
136.  Myrdal, Jan, 1927-2020En kärlek : återgranskning 1 / Jan Myrdal1998
137. Nicolas Edmé, 1734-1806Revolutionens nätter / Restif de la Bretonne ; urval och inledning av Jan Myrdal ; översättning och noter av Margareta Zetterström1999
138.  Myrdal, Jan, 1927-2020Om vin / Jan Myrdal ; med vinjettbilder av Gun Kessle1999
139.  Myrdal, Jan, 1927-2020Maj : en kärlek / Jan Myrdal1999
140.  Myrdal, Jan, 1927-2020Barndom / Jan Myrdal1999
141.  Myrdal, Jan, 1927-2020Johan August Strindberg / Jan Myrdal2000
142.  Jurell, Torsten, 1951-Skulpturer och reliefer / av Torsten Jurell = Sculptures et bas des reliefs / par Torsten Jurell = Sculptures and reliefs / of Torsten Jurell ; text: Jan Myrdal, Lars Andrée2000
143.  Myrdal, Jan, 1927-2020”Päronbageriet” : om mångtydig karikatyr som politiskt vapen / av Jan Myrdal2001
144.  Myrdal, Jan, 1927-2020Om vin / Jan Myrdal ; med vinjettbilder av Gun Kessle2001
145.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning 19 Det odelbara ordet : texter om yttrande- och tryckfrihet och rasism / Jan Myrdal ; [sammanställd av Erik Göthe]2002
146.  Myrdal, Jan, 1927-2020Gubbsjuka / Jan Myrdal2002
147.  Kessle, Gun, 1926-2007Synd & nåd : Romansk kyrkoskulptur / Fotografier av Gun Kessle. Texter av Gun Kessle och Jan Myrdal2002
148.  Gustafsson, Lars, 1936-2016Den onödiga samtiden / Lars Gustafsson, Jan Myrdal2002
149.  Myrdal, Jan, 1927-2020Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell / Jan Myrdal2003
150.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resa i Afghanistan / Jan Myrdal ; med illustrationer av Gun Kessle2003
151.  Myrdal, Jan, 1927-2020Johan August Strindberg / Jan Myrdal2003
152.  Myrdal, Jan, 1927-2020Sälja krig som margarin / Jan Myrdal ; [översättning av franska affischtexter och textgranskning: Jan Stolpe ; översättning av italienska affischtexter: Göran Bäärnhielm ; reprofotografi Kungl. biblioteket: Marie Persson, Mona Loose]2005
153.  Myrdal, Jan, 1927-2020Sälja krig som margarin / Jan Myrdal ; [översättning av franska affischtexter och textgranskning: Jan Stolpe ; översättning av italienska affischtexter: Göran Bäärnhielm ; reprofotografi Kungl. biblioteket: Marie Persson, Mona Loose]2005
154.  Myrdal, Jan, 1927-2020Meccano : ingenjörsvetenskap för gossar / av Jan Myrdal : [foto: Gun Kessle]2005
155.  Ett omisskännligt tonfall av lust : Jan Myrdal 80 år / redaktion: Lasse Lindström2007
156.  Myrdal, Jan, 1927-2020Medvetandet gör oss ansvariga : valda texter 1957-2007 / Jan Myrdal2007
157.  Kessle, Gun, 1926-2007Afghanistan i mitt hjärta / av Gun Kessle och Jan Myrdal2007
158. Rickard Almskoug 1887-1909Jag tar aldrig på mig mördarkappan! : [Hyllningsskrift till Rickard Almskoug 1887-1909] / [Red. Jørgen Johansen, Tormod Otter Johansson]2009
159. Dickens, Charles, 1812-1870Vardagsord = (Household words) : en veckotidning, publicerad varje onsdag från mars 1850 till maj 1859, till ett pris av två penny / dirigerad av Charles Dickens ; texter i urval av Jan Myrdal ; översättning och noter: Lasse Lindström2011
160.  Myrdal, Jan, 1927-2020Skriftställning [På tvärs] 21 / Jan Myrdal2013
161.  Myrdal, Jan, 1927-2020Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell / Jan Myrdal ; [med ett förord av: Anders Ehnmark]2014
162.  Myrdal, Jan, 1927-2020Resan till Barbarien : (1955) / Jan Myrdal2014
163.  Myrdal, Jan, 1927-2020Bilden som vapen : 500 år av den för folket mångfaldigade och styrande fantasien : introduktion till en DVD-serie och till en bok som inte blev / Jan Myrdal2017
164.  Myrdal, Jan, 1927-2020Ett andra anstånd / Jan Myrdal2019

Senast uppdaterad: 2022-09-28