Årsstämman 2020 skjuts upp

Till följd av den senaste utvecklingen kring coronaviruset är vi nu tvingade att skjuta upp årsstämman i Jan Myrdalsällskapet som skulle hållits 18 april till obestämt datum. Förutom här via hemsidan så går denna information ut till alla medlemmar via e-post eller vanlig post till dem som saknar e-postadress.

En kallelse via e-post alternativt vanlig post kommer att gå ut till alla medlemmar senast en månad före nytt stämmodatum. Handlingar till stämman skickas ut som planerat via e-post inom kort. Nuvarande styrelse sitter kvar till dess att stämman kan genomföras.

Leninpriset uppskjutet

Sedan tidigare har årets Leninprisutdelning skjutits upp till lördag 21 november 2020. Alla som har bokat in sig på Hotell Gästis, Hotell Havanna eller på endast festdeltagande kommer erbjudas att flytta sin bokning till det nya datumet, alternativt att avboka helt. Kontakta gärna respektive hotell så snart som möjligt för om-/avbokning!