Om Styrelsemötet 3/6

Ordförande Arne Andersson skriver en kort resumé om styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande mötet vid årsstämman.

Vårt första styrelsemöte efter det konstituerande vid stämman genomfördes under lördagen den 3/6, många var frågor och förslag vi hade att behandla. 

Skall här ta upp några, och förslag vi fattade beslut kring.

En stor fråga under mötet var ekonomin, sällskapet är en självständig och oberoende förening som helt bygger på medlemmarnas medlemsavgifter och bidrag. Värt att notera är att

många av våra medlemmar under året blivit pensionärer, vilket innebär halverad årsavgift.

Vi önskar nu stärka vår ekonomi genom olika åtgärder såsom:

Vi har beslutat att avstå från medverkan vid bokmässan i Göteborg.

Vi har beslutat att delta i lokala bokmässor med början i Stockholm vid ”Världens längsta bokbord” den 20:e Augusti. Vid ”Mariefreds litteraturfest” 20:e oktober och vid Hallands bokmässa i Varberg 25:e november.  En uppmaning till alla medlemmar, har ni möjlighet att medverka vid någon av dessa tillställningar, så hör av er, vi skall sälja böcker sprida kunskap om biblioteket, sällskapet och vinna nya medlemmar.

Ett ekonomiskt beslut som har stor betydelse. Vi kommer inte att betala ut reseersättning till styrelsen eller de som arbetar i biblioteket, intill dess vi fått en stabilare ekonomi.

Styrelsen beslutade vidare att alla i styrelsen skall sätta in ett månatligt belopp till biblioteket den första var månad. Att det blir just den första är viktigt för kassören då det blir lättare att administrera.

Vi utmanar nu alla medlemmar att göra detsamma, beloppet behöver inte vara stort,

betänk att tjugofem kronor innebär omkring tiotusen i månaden, om alla medlemmar skulle bidra. Det bör säjas efter dessa beslut att det vilar inte någon katastrof över sällskapet, men det är nödvändigt att stärka vår ekonomi.

Vi tillsatte en arbetsgrupp som skall undersöka möjligheterna att söka olika bidrag från stiftelser, bildningsförbund med flera, alla förslag välkomnas.

Under sammanträdet fick vi besök av Rysk TV som var på besök för att se biblioteket,

Någon nämnde att dom sökte spåren efter den Ryska revolutionen, den som ser Rysk TV vet svaret.

Säkerhetsfrågan har alltid varit närvarande vid våra styrelsemöten, vi har nu tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta och komma med förslag till åtgärder.

Ett glädjande beslut, vi har nått ett avtal gällande hyran, Jan Myrdal som kommer att bo kvar i biblioteket.

Så till sommarens begivenheter och festligheter. Jan fyller nittio år den nittonde juli.

Jan kommer då att ha releaseparty för återutgivningen av ”Bilden som vapen” på restaurang Vurma i Stockholm. Förhoppningen är att många medlemmar sluter upp för att gratulera jubilaren.

Den tjugoandra juli blir det stor fest och visning av biblioteket i Varberg. Vi firar Jans födelsedag och nionde bröllopsdag som ägde rum samtidigt som sällskapets bildande utropades.

Efter dagens möte greppade vi dammtrasor dammsugare och städade hela biblioteket och våt- torkade hyllor. Efter ett par timmar avslutade vi dagens arbete ganska så nöjda om jag får säja det själv.

Norberg 2017-06-13.

Arne Andersson.

Ordförande Jan Myrdalsällskapet