Jan Myrdaltävlingen på bokmässan: Facit och pristagare

Tävlingen i Myrdalkunskap tilldrog sig stort intresse och fick många besökare att stanna till i montern. De tävlande ställdes inför tre uppgifter: Bland tio påståenden om Jan Myrdal, hitta ett felaktigt! Besvara frågan ”Vilken är Jan Myrdals senast publicerade bok?” och slutligen, skriv något personligt om erfarenheter, åsikter eller minnen av Jan Myrdal. Tre pristagare skulle utses.

Nedan följer en genomgång med facit och kommentarer.

 

A: Här följer tio påståenden om Jan Myrdal.

Ett är felaktigt. Vilket?

1) Jan Myrdal har skrivit fler än 80 böcker.
Korrekt. Antalet är nu 87. En bibliografi finns i artikeln om Myrdal på Wikipedia

2) Andrea Gaytán Myrdal är Jan Myrdals fjärde hustru.
Korrekt. De gifte sig den 19 juli 2008. Dessförinnan var Myrdal gift med Nadia Wiking (1948 – 1952), Maj Lidberg (1952 – 1956) och Gun Kessle (från 1956 sambo och 1963 – 2007 som gift).

3) Jan Myrdal har träffat och talat med Mao flera gånger.
Korrekt. Den vanliga bild som brukar publiceras är från 1962 då han kommit tillbaka till Beijing från Liu lin och talade om detta med honom. Den andra gången var vid tjugoårsfirandet av befrielsen 1949 då han stått med Mao bland många andra uppe på Himmelska Fridens torg och sedan fotograferades med honom.

4) Jan Myrdals internationellt mest kända bok är Rapport från kinesisk by.
Korrekt. Den kom ut på svenska 1963, översattes till bland annat engelska, tyska, franska och spanska och har gått ut i stora upplagor världen över.

5) Jan Myrdal har skruvat isär en Lill-Cittra 2CV och reparerat den mer än tjugofem gånger.
Korrekt. Myrdals och Gun Kessles resor till Asien medförde en hel del vedermödor, men bilen tog sig fram i öknar och över flodraviner där större och ”finare” bilar blev stående. Ett särskilt kapitel om Lill-Cittran finns i boken På resa från 1991.

 

6) Jan Myrdal har berikat svenska språket med ordet ”myglare”.
Korrekt. Filmen ”Myglaren” som Myrdal gjorde 1966 tillsammans med Rune Hassner och Christer Strömholm satte ett ord på den fifflande byråkraten.

7) Jan Myrdals bibliotek innehåller cirka 10 000 volymer.
FEL! Biblioteket är betydligt större än så. Antalet hyllmeter är 1 100, och antalet volymer troligen runt 50 000. Exakt siffra får vi veta när katalogiseringen är klar, någon gång 2018.

Jan Myrdals Ex Libris

Jan Myrdals Ex Libris

8) Jan Myrdal är hedersdoktor i USA och Kina, har av franske presidenten utnämnts till riddare, men har inga officiella utmärkelser i Sverige.
Korrekt. Han är litterär hedersdoktor i Upsala New College i New Jersey och filosofie hedersdoktor vid Nankai-universitetet i Tianjin. För sitt mångåriga arbete för fransk litteratur, konst och kultur utnämndes han 1990 till Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

9) Jan Myrdal har tillbringat en natt i finkan på Herrljunga polisstation.
Korrekt. Det hände 1949 och finns beskrivet i Samtida sid. 46-48, liksom i Confessions of a Disloyal European. Notera att vistelsen var frivillig! Den unge och fattige Myrdal smög sig in i arresten bakom polisens rygg för att få övernatta under tak.

10) Jan Myrdal har ivrigt försvarat sina föräldrars politiska och vetenskapliga arbete.
Korrekt. Många trodde att detta påstående var det felaktiga, men: Man måste skilja mellan de personliga familjeminnen som skildrades i barndomstrilogin och det att de sedan umgicks normalt och diskuterade i mer än tjugo år till dess de av politiska skäl bröt med varandra 1967. Jan Myrdal har många gånger diskuterat deras stora socialpolitiska insatser och även Gunnar Myrdals banbrytande vetenskapliga arbeten. När Gunnar Myrdal dog skrev Jan Myrdal även en mycket omfångsrik och väl avvägd dödsruna i Expressen.

 

B: Vilken är Jan Myrdals senast publicerade bok?

Rätt svar: Resan till Barbarien, årets bästsäljare i montern. Läs mer om boken på förlagets hemsida där du även kan beställa den!

C: Skriv något om vad Jan Myrdal har betytt för dig! Något minne?
Någon bok som har gjort särskilt starkt intryck?

Detta blev så att säga utslagsfrågan bland dem som svarat rätt på A och B. Många tävlande har beskrivit sina läsupplevelser, vad Myrdal har betytt för dem i livet och resandet, och flera har uttryckt respekt för Myrdals intellektuella hållning.

Det har varit ett svårt arbete att kora vinnarna bland de närmare 200 bidragen. Här är resultatet:

Första pris (Övernattning på Hotell Gästis med middag och bad i Leninbadet samt visning av biblioteket under ledning av Jan Myrdal.) går till Caroline Gustafsson i Sätila som ger oss förhoppningar och ett löfte inför framtiden med dessa ord:

”Jan Myrdal har fått mina drömmar om resor och en värld utanför samhällets ramar att växa. Han har inspirerat mig till fotografi, film och skrivande. Att också som ung kvinna ta plats!”

Andra pris (Bokpaket med tio böcker, signerade av Jan Myrdal) går till Ola Friholt i Ellös som valt att skriva om Myrdals historiesyn och vad vi kan lära av den:

Indien väntar gjorde ett djupt intryck, särskilt genom de långa perspektiven. Inga ytliga symptomtolkningar.
Samhällets komplicerade dimensioner, genom människors och klassers långa erfarenheter och de skiftande svaren på dem, beroende av epokernas växlingar.
Det finns inga snabba lösningar, och en motgång kan vara ett steg framåt.
Jan Myrdal har lärt oss att tänka djupare.
Överraskande var: Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell.”

Tredje pris (Bokpaket med fem böcker, signerade av Jan Myrdal) går till Marianne Carlander i Göteborg, som med dessa meningar uttrycker mångas åsikt:

”Det som är betydelsefullt för mig är Jan Myrdals konsekvens och ståndaktighet. Han är trogen sina ståndpunkter och åsikter – sin livshållning – oavsett vad omvärlden säger och tycker. En förebild! Tack!”

Vinnarna är underrättade. Vi tackar alla deltagande för medverkan!