Lördag 18 april 2015 hålls Jan Myrdalsällskapets stämma och delas Jan Myrdals pris ut

Jan Myrdalsällskapets styrelse har beslutat att sällskapets årsstämma genomförs i Varberg lördag 18 april 2015. Samma dag delas Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset ut.

2014 års festligheter i Varberg blev mycket välbesökta och deltagandet har ökat för varje år. Det kan alltså vara god idé att bestämma sig tidigt för deltagande och beställning av rum på hotell Gästis och kvällens middag där. Som vanligt blir det dock fritt fram till prisutdelningen som brukar genomföras på Varbergs teater.

Jan Myrdalsällskapets styrelse har redan fått flera nya nomineringar till Jan Myrdals pris 2015, men än finns gott om tid för fler. Nomineringstiden brukar pågå till slutet av november och sedan meddelar styrelsen sitt beslut om pristagare i början av det nya året. 2014 års mottagare var Jan Guillou och Eija Hetekivi Olsson.

Formell kallelse till stämman kommer enligt stadgarna senast en månad i förväg.