Ett av många arbetspass på Jan Myrdalbiblioteket

Sakta men säkert kommer arbetet upp i hastighet på Jan Myrdalbiblioteket i Varberg. Jan Myrdalsällskapets styrelse har utsett en referensgrupp av bibliotekarier som står för yrkeskunskapen och utbildar arbetsledare. Det gäller att registrera de 50.000 böckerna som Jan Myrdal donerat.

Det blir alltfler arbetsledare, arbetslag. De gör alltfler arbetspass på Snidaregatan i Varberg. Fotografen Olle Asp har varit med tidigare och här dokumenterar han arbetets gång igen.

Jan Myrdal har alltid hållit sin egen ordning på böckerna. Det har aldrig funnits något register, bara hans egen bild i huvudet över allt han har. Men den bilden ska nu kompletteras med ett digitalt register, i Kungliga bibliotekets databas Libris. Där har de flesta offentliga bibliotek i Sverige registrerat sina böcker och allt är tillgängligt på internet.


Det är detta Jan Myrdalbibliotekets referensgrupp och arbetslag ska göra. Pelle Axelson som är ansvarig i sällskapets styrelse räknar med att det kan ta upp till fem år...

Det aktuella antalet registrerade böcker och vilka de är kan du se genom att gå in i Librisdatabasen. Klicka här.
 
När detta skrevs var antalet 4.454, men siffran stiger hela tiden.

140215_fotograf_Olle-1020870
Fotograf Olle Asp är oftast inte med på bilderna, men här är han det.
140215_Jan-Marco-OAS4005
Jan Myrdal och Marco Lagunas León. Marco startade utbildningen inom bibliotekets referensgrupp
140215_Referensgrupp-1020869 Referensgruppen röker.
140301_Anton-OAS4133

Anton Honkonen, ung entusiast som
hjälper Jan Myrdal med både det
ena och det andra.

140301_Jaken-OAS4092 På Snidaregatan 20 är det böcker på alla
väggar, från golv till tak.
140301_Lallon-OAS4097 140301_Mathias-OAS4163
Bokregistrerare Ingemar Lallon Albertsson, Lund. och Mathias Cederholm, Malmö
140301_Myrdal-OAS4117 Jan Myrdal har alltid något att berätta
om sina (före detta) böcker, som han
donerat till ett Jan Myrdalbibliotek.