Efter festdagen i Varberg: Personliga reflexioner

Det blev en stor festdag för Jan Myrdalsällskapet i Varberg lördag 13 april 2013. Fler människor än någonsin deltog vid utdelningen av Jan Myrdals litterära pris i Varbergs teater, som var fullsatt till taket. Pristagarna Maj Sjöwall och Gabriela Pichler strålade av glädje fast de i ledande media utsatts för personliga angrepp där de mer eller mindre ansetts böra ta på sig brott som Lenin och Robespierre begått.

Sllskapsstmma-2013-026

Maj Sjöwall tackar för 2013 års Jan Myrdals stora pris - Leninpriset på Varbergs teater. Här bakom Maj från vänster: Cecilia Cervin, Jan Myrdalsällskapets ordförande, Jan Myrdal, tidigare mottagare av priset Maj Wechselmann, Roy Andersson och Mattias Gardell och årets mottagare av Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset, Gabriela Pichler.                             Foto: Yvonne Blank

Andra delen av festdagen var sällskapets stämma i samma lokal. Stämningen var mer lugn och saklig men deltagarna kunde glädja sig åt att antalet betalande medlemmar och röstberättigade på stämman ökat med ungefär 120 procent sedan året innan. En ny utvidgad styrelse valdes under förmaningar från Jan Myrdals styvdotter Isolde, som med en för en tolvåring förvånansvärd mogenhet och avvägningsförmåga ("jag vill ju inte kritisera någon här") uppmanade stämman och sällskapet att värva yngre medlemmar: "Annars dör sällskapet om några år." Hon sa att i hennes skola läser inte eleverna några böcker; kanske bara någon enstaka i varje klass.

Isoldes maning till sällskapet är ju fullkomligt relevant. De flesta av de nya medlemmar som strömmat till betalar den lägre medlemsavgiften för icke-arbetande och denne skribent (som är ansvarig för medlemsregistret) tror på goda grunder att det beror på att de tillströmmande är pensionärer, gamla 68-or som fortfarande gillar Jan Myrdal och blir upplivade av angreppen på honom och sällskapets verksamhet.

Sven Wollter sjöng för publiken och Isolde, 12 år, talade allvar med Jan Myrdalsällskapets stämma.

Foto: Yvonne Blank

Sllskapsstmma-2013-009


Dessa angrepp på de litterära prisen och pristagarna är det som präglar våra allvarliga medias hantering av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset. Priserna är jämförelsevis medelstora priser (100.000 respektive 10.000 kr) inom den svenska kulturella sfären. Pristagarna representerar en spridning på den partipolitiska skalan och är nog inte mer kommunistiska än svenskar i allmänhet. Gabriela Pichler berättade på scenen till exempel att hon aldrig gått i ett 1 maj-tåg, vilket annars förmodligen är det normala bland mottagare av Jan Myrdals pris; de är olydiga och refraktära, men bildar en solfjäder med Jan Myrdals formulering (det kan här påpekas att han inte har något ansvar för eller inflytande över vem som blir mottagare av hans pris; han får godta beslut i Jan Myrdalsällskapets styrelse och han meddelas det ungefär samtidigt med media).

Sllskapsstmma-2013-005

Varbergs teater var fullsatt 13 april 2013 på parkett och bägge balkongerna.

Foto: Yvonne Blank


Hittills har han inte klagat så att jag hört det. Men tunga namn i media ägnar stor möda åt klagan: I år Kjell-Albin Abrahamsson, en "stor" journalist i diverse media. Annika Ström Melin på ledarsidan för Sveriges finaste tidning Dagens Nyheter (som nyhetsmässigt behandlat dessa pris helt annorlunda än andra litterära pris; inte den minsta synliga notis). Statsvetaren och vetenskapsmannen Bo Rothstein som i Göteborgs-Posten koketterar med att även han en gång i tiden var dum nog att tro på vänsteridéer.

Sllskapsstmma-2013-023 Sllskapsstmma-2013-012
Två viktiga personer för att festdagen blev så lyckad: Bernt Andersson och Lasse Diding. Foto: Yvonne Blank


Dessa angrepp har ju fått mothugg, som speglats även på denna webbsida. Och det ska också sägas att andra media anstränger sig att inte vara lika extremistiska som de ovan nämnda skribenterna. Ett närliggande exempel är moderata Hallandsposten. Den tidningen har markerat på ledarsidan att Lenin- och Robespierrepriser inte är deras favoriter och samtidigt på nyhetsplats ägnat stort utrymme (tre sidor) åt en intervju med Maj Sjöwall. Det känns som fullkomligt normalt och ett sätt att leva upp till det i bred mening "borgerliga" journalistiska idealet.

Men här lite mer "hårda" fakta från festdagen i Varberg:

Jan Myrdal talade kring bägge pristagarna, Cecilia Cervin talade om varför Leninpriset gått till Maj Sjöwall och filmaren Gabriela Pichler sa att hon var mycket glad över att hon uppmärksammats av sin idol; det var tidigare Leninpristagaren Roy Andersson som talat om hennes Robespierrepris.

På prisutdelningsscenen framträdde till publikens stora uppskattning Sven Wollter med oefterhärmlig tåga och stil. Likaså Spartacuskören från Göteborg med sina traditionella kampsånger. Bernt Anderssons kapell kompade och på kvällen "eldade de massorna" med suveränt dragspel av Bernt i allsång på Hotell Gästis. Även skönsjungande Maria Stellas bidrog med en grekisk sång. 180 middagsgäster samsades om de 90 tillgängliga kuvertplatserna. Hotelldirektören Lasse Diding fick ta till det där med hjärterum och stjärterum och personalen slet med buffén, baren och disk.

Uppmärksamma festdeltagare kunde notera den senaste Didingskylten på toa:

"Med tanke på miljön och världens minskande naturresurser uppmanas de ärade gästerna att använda bägge sidorna av pappret." Undertecknat "Hotell Gästis".

På stämman återvaldes ordförande Cecilia Cervin och övriga styrelsen, som efter stadgeändring fick två förstärkningar: Arne Andersson från Norberg i Västmanland och Håkan Danielsson, Göteborg. Med detta skedde en viss tyngdpunktsförskjutning mot Västkusten - med verksamheten där arbetet med Jan Myrdalbiblioteket fortgår. Biblioteket kan komma att invigas hösten 2014 då alla 50.000 böcker är uppställda i den ordning Jan Myrdal utformat för sitt arbete.

I styrelsen har Per Axelson efter konstituering huvudansvaret för att utarbeta ett katalogsystem där Jan Myrdals ordning kombineras med gängse biblioteksstandard. Lasse Diding utsågs till sällskapets viceordförande, Per-Arne Skansen till sekreterare och undertecknad till kassör.

Den nyvalda valberedningen med Olle Asp, Jan-Erik Karlsson och Lotta Wiktorsson var närvarande för att börja bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.

Stämman behöll den gamla medlemsavgiften på 200 kr och 100 för icke-arbetande. Dock beslöts inrätta en stödmedlemsavgift på "minst 500 kr" eftersom flera talare ansåg att det fanns folk som är villiga att stödja både sällskapet och Jan Myrdalbiblioteket med lite extra pengar.

♦ Lasse Lindström