Visa artiklar via tagg: Lennart Parknäs

tisdag, 03 september 2013 21:03

Lennart Parknäs 1928-2013

Lennart Parknäs är död. Han var 85 år gammal när han dog 28 augusti 2013, en av de tidiga medlemmarna i Jan Myrdalsällskapet.

Trots sin ålder var han mycket aktiv för sällskapets syften; han höll länge på att förbereda en utställning för en av de mest unika företeelserna i Jan Myrdals stora samlingar: de många autentiska flygbladen från "gatan" i Paris 1870-1871, den revolutionära Pariskommunens dagar.

I detta projekt hann Lennart inte till slutet. Hans långvariga sjukdom hann före.

Lennart var god vän med Jan Myrdal sedan 1948. Det är inte bara för Parisgatornas flygbland de samarbetat. Till Myrdals 80-årsdag medverkade han i vänboken som gavs ut då.

Likaså samarbetade han med Peter Curman, poet och styrelseledamot i Jan Myrdalsällskapet. In i det sista gjorde de två förberedelser för ett seminarium om sufismen som var tänkt att hållas antingen i Horndal eller i Islamabad
i regi av Pakistan Academy of Letters. (Denna akademi tilldelade 2009 Curman det största litterära priset i Sydasien och Curman har därefter deltagit på en stor internationell konferens om sufismen och freden i Islamabad.)
Publicerad i Kring Jan Myrdal