Stindbergsentreprenörerna inte glada

över nyheter om Strindberg

August Strindbergs betydelse som svensk författare har Jan Myrdal gjort sig känd för att propagera, men han har aldrig framstått som beundrare av de officiella Strindbergsexperterna. Bland annat har han kritiserat dem för att underskatta eller bortse från den betydelse Nikolaj Tjernysjevskij, rysk författare på 1800-talet, hade för Strindberg.

Nu har den polske svensköversättaren Mariusz Kalinowski slutit upp bakom Myrdal i kritiken och ger hittills ouppmärksammat belägg för Tjernysjevskijs inflytande. Fröken Julie och Jean i Strindbergs kanske mest betydelsefulla drama är hämtade från en roman av Tjernysjevskij. Kalinowski lade fram likheterna mellan Fröken Julie och Mademoiselle Julie på en internationell konferens i Gdansk 2008 och nu kommer konferensföredragen i tryck. Kalinowski kommer med mer nytt material på nästa konferens som hålls i augusti i Lund. Då kommer det att handla om "Ett drömspel".

Dmitrevskij1928Tjernysjevskij.jpg
Nikolaj Tjernysjevskij, träsnitt 1928 av Nikolaj Dmitrevskij
Kalinowski har översatt Fröken Julie och andra Strindbergsdramer. Här presenteras hans föredrag på skandinavistkonferensen i Gdansk och hans kortpresentation av föredraget i Lund.

Kalinowski säger: "Strindbergsentreprenörerna, 'dessa som sysslar med ackusativen hos August', är inte särskit glada åt min lilla upptäckt. Tidskriften Strindbergiana har refuserat texterna. Men det förvånar inte, 'ty idealisterna hava en oerhörd förmåga i att tysta ner – somliga saker' (Strindberg)." Kalinowski säger att Myrdal är ganska ensam om att inse Tjernysjevskijs betydelse för Strindberg. T. ex. "I de svarta fanornas tid".

Här presenteras dessutom två texter av Myrdal: En nyskriven om Tjernysjevskij, Strindberg och Kalinowski och en recension av Tjernysjevskijs roman Vad bör göras? från 1984.

Se länkar till alla texterna nedan, under rubriken Närbesläktad artikel.
Läs också Stefan Lindgrens artikel i Ryska Posten här.