Fröken Julie - designed in Russia!

OM STRINDBERGS SKULD TILL
TJERNYSJEVSKIJS VAD BÖR GÖRAS?

Av MARIUSZ KALINOWSKI

Föredrag vid IASS-konferensen 2008 i Gdansk, publicerat i konferensvolymen Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner, Gdansk 2010. Se fotnot 1 nedan.

 

”Plocka sönder våra verk. Tag ut tankarne och räkna efter huru många vi
tänkt själva. Vetenskapsmannen citerar sina källor, journalisten refererar
andras, men författaren tar, tar egoistiskt var han kommer över […] och så
sätter han sitt lilla namn på alltsammans och blir stor, och – det går an!”
(August Strindberg, Över molnen, 1885)

”Med goda teatertexter förhåller det sig alltid så, att de innehåller en hemlig-
het. [...] Det gäller att leta på rätt ställe.”
(P.O. Enquist, Kartritarna, 1992)

I Nikolaj Tjernysjevskijs roman Vad bör göras? (1863) finns det två något perifera men ändå viktiga gestalter: en viss mademoiselle Julie – fransyska, exalterad och impulsiv, förut – gatflicka i Paris, numera – lyxig kurtisan, känd, enligt hennes egna ord, som ”Petersburgs sämsta kvinna”, samt en Jean – ryss, primitiv och cynisk – enligt hans egna ord ”en praktisk man” och, enligt vad som antyds, en av Julies intima bekanta.

Nedan har jag sammanställt två varianter av en scen – jag kallar den för ”Jungfruns veklagan efter syndafallet” – den ena från Tjernysjevskijs roman och den andra från Strindbergs Fröken Julie (1888). Nederst i tabellen jämför jag sedan ytterligare två detaljer ur respektive text. 

På grund av tekniska begränsningar kan inte Kalinowskis hela artikel återges här.
Tryck på:

så laddar du ned en PDF-fil och kan läsa resten av texten, fotnoter och bibliografi.

 

Mariusz Kalinowski, översättare, filmmakare och skribent. 
Född 1960; jobbade bland annat som universitetslärare (Kraków, Poznań), industriarbetare (Electrolux i Mariestad), regissör och manusförfattare till några dokumentärfilmer.
Har översatt till polska bland andra Swedenborg (Drömboken), Strindberg (Inferno, Fröken Julie), Magnus Florin (personlig favorit), P.O. Enquist, Stig Larsson, Lars Norén.
Har publicerat en större essä om Strindberg och schizofreni, Traktat om Svavlet (som efterord till Inferno, 1999). Fick 2003 Göran O. Erikssons stipendium för översättning av svensk dramatik.
Bor för närvarande i skogen, nära Kopparberg.