Har du läst denna Myrdalbok - på detta språk?

Den norska översättningen En illojal europeers
bekjennelser
av Jan Myrdal, utgiven 1970
av Pax Forlag, har digitaliserats norskoch lagts ut på
internet med fri tillgänglighet.

 

Det har gjorts på en blogg som heter Radikal Front. Här är den.

En illojal europés bekännelser (1968) gjorde, tillsammans med de två andra jag-berättelserna på 60-talet: Rescontra (1962) och Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell (1964), Myrdal till en framträdande europeisk författare. Läs mer på bloggen Butter tar ordet eller Bernur eller Cissis blogg. I andra upplagan 1964 av Samtida... citerade Norstedts förlag Artur Lundkvists omdöme i Stockholms-Tidningen "en viktig bok - en betydelsefull skribent" och Karl Vennbergs i Aftonbladet "en bok jag skulle vilja se läst och begrundad av varje vuxen människa i detta land... Den når både förnuft och hjärta. Jag hoppas många skall få lika svårt som jag att vrida sig ur dess grepp".

Så här beskrivs Samtida... på Bokias internetbokhandel (där den kostar 83 kr):

Hans Hederberg hade helt andra synpunkter i en Dagens Nyheter-essä 8 november 2006. Den finns här.

Ali Esbati för en diskussion på sin blogg 18 juli 2007 om Åsa Linderborgs artikel i Aftonbladet till Myrdals 80-årsdag och exemplifierar med En illojal europés bekännelser. Där följer sedan en livlig diskussion mellan bloggläsare.

internetbokhandeln Red Planet kostar En illojal europés bekännelser 50 kr. På Svenska Antikvariatföreningens hemsida finns Rescontra till olika priser.