Samma dag som Maj Sjöwall tog emot Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, 13 april 2013 i Varberg, publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Han diskuterar inte det litterära priset eller Maj Sjöwalls för- eller nackdelar, bara ifrågasätter om det är riktigt att "hylla Lenin".

17 april kommer ett svar av Stefan Lindgren, författare till bland annat en biografi över Lenin. Dagen efter av Jan Myrdal. Och därefter återkommer Rothstein.