Mottagare av Jan Myrdals två litterära pris 2011


◊ Maj Wechselmann, filmare

◊ Martin Schibbye, journalist 

Filmaren Maj Wechselmann får Jan Myrdals stora pris - Leninpriset på 100.000 kr och unge journalisten och solidaritetsaktivisten Martin Schibbye får Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset på 10.000 kr, meddelade sällskapets ordförande Cecilia Cervin i ett pressmeddelande 3 januari.

Jan Myrdals stora pris - Leninpriset delas ut för tredje gången. 2010 års pris gick till Roy Andersson för hans filmskapande och övriga insatser som civilisations- och samhällskritiker. 2009 var det religionshistorikern Mattias Gardell för hans enastående redovisning av hur tortyr alltmer används igen som politiskt vapen.

Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset var nytt förra året. Det är avsett att uppmuntra unga skribenter/konstnärer som verkar i Jan Myrdals och Robespierres anda. 2010 års pristagare var Kajsa Ekis Ekman, ung skribent som vågar gå emot strömmen och med knivskarpa analyser och en osviklig klasskänsla tar ställning mot exploatering och förtryck av människor.

Så här motiverar priskommittén, Jan Myrdalsällskapets styrelse, årets utdelningar:

I en tid då de globala översåtarna överallt och med grova maktmedel söker undanhålla sanningen för alla de som är beroende av deras beslut, är det viktigt att uppmuntra och stödja dem som i likhet med Wikileaks söker avslöja maktens manipulationer. I sina filmer har Maj Wechselmann i denna anda, som också är Jan Myrdals, oförtrutet och uppstudsigt granskat de svenska makthavarna under en lång följd av år. För detta sitt refraktära arbete har hon som författare, regissör och producent nu tilldelats Jan Myrdals stora pris – Leninpriset.

Martin Schibbye har tilldelats Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset för sitt fleråriga internationella solidaritetsarbete för Irak och rakryggade skriftställarskap i Jan Myrdals uppstudsiga anda. Som redaktör för Folket i Bild/Kulturfront har han inte bara i egna artiklar arbetat i traditionen från den franska upplysningens idéer, omsatta och utvecklade i vår tid, utan också berett andra plats i samma syfte.

Bägge pristagarna är inbjudna till prisceremoni och fest i samband med Jan Myrdalsällskapets årsstämma i Varberg 9 april. Även sällskapets medlemmar och andra intresserade är välkomna. Detaljer kommer allteftersom att presenteras på sällskapets hemsida.

Läs mer om pristagarna på deras egna hemsidor:
http://wechselmann.se
http://martinschibbye.se