2010 års mottagare av Robespierrepriset är Kajsa Ekis Ekman

Kajsa Ekis Ekman. Kajsa Ekis Ekman.

Efter en donation har Jan Myrdalsällskapet instiftat ett nytt litterärt pris: Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset. Den första pristagaren är Kajsa Ekis Ekman. Prissumman är 10.000 kr och priset är avsett för unga lovande skribenter/konstnärer som arbetar i Jan Myrdals anda.

Så här lyder motiveringen för att Kajsa blev första mottagare av Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset:

Kajsa Ekis Ekman är en orädd, ung skribent som vågar gå emot strömmen och med knivskarpa analyser och en osviklig klasskänsla tar ställning mot exploatering och förtryck av människor. Hon stödjer sig medvetet på arvet från upplysningen och arbetarrörelsens traditioner i kampen för människans frigörelse. Kajsa Ekis Ekman är refraktär, självständig och radikal i samma anda som den unge Jan Myrdal och uppfyller mer än väl kriterierna för priset.

Läs Kajsas texter.

Och så här tillkännagavs skapandet av det nya priset, med bland annat priskriterierna:

Pressmeddelande om nytt litteraturpris från Jan Myrdalsällskapet: Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset.

När den unge Jan Myrdal 1940 mot sin vilja tvingades till Sverige var han starkt påverkad av sina amerikanska demokratiska lärdomar. Han tog inte bara med sig den självklara antifascismen, utan också det amerikanska småfolkets revolutionära tradition. Det var Mark Twain som hade lärt den unge Myrdal att skilja på våld och våld när han i En yankee vid kung Arthurs hov skrivit om Den Stora Revolutionen 1789 ”… som sopade bort 1000 år av grova illdåd i en enda snabb tidvattenvåg av blod”.

 

Kajsa Ekis Ekman talar i megafon under en protest som klimatgruppen Klimax hade utanför Vattenfalls årsstämma. Foto: Jörgen Bergström.
Kajsa Ekis Ekman talar i megafon under en protest som klimatgruppen Klimax hade utanför Vattenfalls årsstämma. Foto: Jörgen Bergström.

Det är i denna anda Myrdal alltid hävdat rätten att göra motstånd mot orättvisor och rätten att göra uppror mot förtryckare. Det är också därför det är viktigt att mot allsköns reaktionära historieförfalskare minnas Maximilien de Robespierre och hans militanta försvar av revolutionens landvinningar. När svenska liberaler ännu var frihetskämpar hyllade de arvet efter Robespierre. Idag har de i denna, och andra, frihetsfrågor gjort sig urarva. Robespierre var den som i sitt förslag till Mänskliga rättigheter inte bara ifrågasatte överklassens heliga egendomsrätt, utan också krävde att samhället skulle sörja för sina medborgares rätt till arbete, bostad och skolgång. Detta tillsammans med hans krav på verkligt demokratiska val och möjligheten för folket att när som helst avsätta korrupta politiker och ämbetsmän, gör hans namn väl lämpat för Jan Myrdals pris åt unga skribenter/konstnärer som jobbar i denna tradition.

Priset är på 10.000 kronor och kommer att delas ut varje vår i samband med utdelningen av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. Vem som helst kan föreslå pristagare, som sen utses av styrelsen i Jan Myrdalsällskapet. Nomineringstiden går ut 31 januari 2010.

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset delades ut för första gången 2009. Prissumman på 100.000 kr tillföll religionshistorikern Mattias Gardell. Nomineringstiden för 2010 års pris har gått ut.

Priserna delas ut av det nu ett år gamla Jan Myrdalsällskapet som arbetar för att sätta fokus på Jan Myrdals författargärning och hans mer än 60-åriga insatser i svenskt kulturliv.

Lund 4 januari 2010

Cecilia Cervin, ordförande för Jan Myrdalsällskapet
Tel 0733-92 60 01