Skicka böcker till Martins och Johans fängelsebibliotek

Martin Schibbye och Johan Persson har fått fängelsedirektörens godkännande av sina planer på att starta ett bibliotek för fångarna på¨Kalityfängelset, där de själva också sitter. Skicka böcker dit!
– Vi ska diskutera hur vi löser det hela rent praktisk med fängelsedirektören i början på februari när vi besöker Johan och Martin, säger Karin Schibbye, Martins mamma, enligt svenska Journalistförbundet.

– Vi uppmanar alla att skicka böcker på utländska språk tillsammans med ett brev på engelska till Martin och Johan. Det finns en stor längtan efter litteratur bland fångarna i Kality-fängelset. Vi hoppas naturligtvis att Martin och Johan ska benådas som fort som möjligt, men om de under tiden kan börja bygga upp ett bibliotek kan vi tillsammans genomföra en både humanitär och kulturell gärning, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Skicka böcker och personliga brev till:

Johan Persson / Martin Schibbye
Kality Prison Zon 7
Addis Abeba Prison
Administration
P O Box 2436
Addis Abeba
Ethiopia

Breven måste vara på engelska.

Du kan också bidra till Journalistförbundets och Reportrar utan gränsers insamling till förmån för de svenska journalisternas omkostnader. Betala in på bankgironummer 5567-3818 och märk inbetalningen "Martin och Johan".

Läs mer om Martin Schibbye och Johan Persson på www.sjf.se/martinochjohan. Där finns de senaste nyheterna om dem och deras fall.

Martin Schibbye utsägs till 2011 års mottagare av Jan Myrdals lilla pris - Roberspierrepriset.